Algemene kommunikasies

STUDENTEGELDE & DEBITEURE

Algemene kommunikasies

Nuutste kommunikasies soos uitgestuur aan studente:

Betaalbare Gelde & Finansiële Reëls

Betaalbare Gelde & Finansiële Reëls Opsomming

Ken jou Studenterekening

'n Grafiese uiteensetting van hoe jou rekening saamgestel word.

Klasgeld

Die finale lys van alle modules en hul tariewe is beskikbaar tydens registrasie. 'n Gemiddelde berekende raming per kwalifikasie vir 2017, wat onderhewig is aan aanpassing en goedkeuring van die Raad, word hieronder uiteengesit. Die geregistreerde modules is egter bepalend vir die presiese klasgeldbedrag per jaar

Hierdie is 'n lys van beraamde klasgelde van enkele algemene grade vir 2017. Gebruik die kontakbesonderhede op die vorige bladsy vir enige navrae en/of kwotasies.

Program

Per jaar

BA          R36 980
BA (Kommunikasie) R34 800
BA (Musiek) insluitend konservatoriumgelde R50 040
BA (Maatskaplike werk) R36 230
BA (Grafiese ontwerp) R37 900
BPharm R35 190
BCom (Bestuursrekeningkunde - CIMA) R40 760
BCom (Geoktrooieerde Rekeningkunde - GR) R43 270
BCom (Rek. & Informatika) R42 650
BCom (Regte) R40 180
BIng R46 730
BCur R33 830
BSc (Aktuariële Wetenskappe) R47 160
BSc (Verbruikerswetenskappe) R37 040
LLB R40 180
BTh R34 990
Diploma in Sportkunde R25 230
BEd (Grondslagfase) R33 430
BEd (Intermediêr & Senior) R33 550

Vir 'n volledige personaliseerde kwotasie van u klasgelde, kliek hier