NWU-Mafikeng Kampus, Fakulteit Regte

MAFIKENG – FAKULTEIT REGTE

Oor ons

Die Fakulteit Regte op die Mafikengkampus is ’n internasionaal mededingende sentrum vir onderrig, leer en navorsing in die regte in diens van geregtigheid en demokrasie.

Die fakulteit het ten doel om hogehalte-regsonderrig op voorgraadse sowel as nagraadse vlak te verskaf. Vir voorgraadse studente bied die fakulteit ’n generiese Baccalaureus-graad in die Regte (LLB) aan, met ’n kurrikulum met ’n innoverende benadering tot onderrig in die regte. Die doel is nie om regskennis oor te dra nie, maar om studente toe te rus met die lewensvaardighede en waardes wat noodsaaklik is vir prokureurs wat in ’n demokratiese samelewing woon.

Op nagraadse vlak bied die fakulteit twee strome van meestersgrade in die Regte (LLM) aan:

  •  ’n generiese LLM wat bestaan uit kursuswerk en ’n skripsie; hierdie stroom bied aan gegradueerdes geleenthede vir gevorderde studie in Publiekreg, Regsfilosofie, Familiereg, Strafreg en Strafregpleging, en

  • gespesialiseerde meestersgraadprogramme in Arbeidsreg en Sosiale Sekerheidsreg.

Hierbenewens bied die fakulteit gevorderde navorsingsprogramme aan wat tot die grade Doktor in die Regte (LLD) en Doktor in die Filosofie lei.

Ons navorsingspogings is daarop gemik om hogehalte, relevante en gefokusde geleenthede in Publiekreg en Regsfilisofie te verskaf, met die klem op demokrasie, goeie bestuur, die oppergesag van die reg, tradisionele leierskap en die Grondwet, arbeidsreg en sosiale sekerheid, menseregte en die beskerming van minderhede, en strafregpleging, kriminalistiek en penologie.

Ons Sentrum Vir Gemeenskapsreg bied uitstekende geleenthede vir kliniese regsonderrig, insluitend die opleiding van leerlingprokureurs en regsassistente, en die verskaffing van regshulp en berading aan armes.