NWU Loopbaansentrum

 

Loopbaansentrum


 

   

Die Loopbaansentrum is die eerste stop vir studente wat inligting benodig oor werksgeleenthede, die skryf van 'n CV, onderhoudstegnieke en ander hulpbronne rakende hul loopbaan.  Die NWU se interaktiewe webblad is 'n skakel tussen studente en werkgewers in die arbeidsmark.  Op hierdie wyse sal studente beter toegang tot moontlike werksgeleenthede in verskeie industrieë verkry. Die Loopbaansentrum ondersteun werkgewers om gekwalifiseerde persone te vind om hul vakante betrekkings te vul.

 


Indien u nie weet wat om te studeer nie of indien u van kursus wil verander: 

 

Mafikengkampus +27 (0) 18 389 2240
Potchefstroomkampus +27 (0) 18 299 2893
Vaaldriehoekkampus:  +27 (0) 16 910 3192
   

Vir kursusse en beroepsmoontlikhede wat by die NWU aangebied word, kontak:

 

Mafikengkampus:

Bemarking & Kommunikasie  

+27 (0) 18 389 2252

Potchefstroomkampus

Toelatingskantoor 

+27 (0) 18 299 2458 of/

Bemarking en Kommunikasie 

+27 (0) 18 299 2762

Vaaldriehoekkampus

Bemarking & Kommunikasie 

+27 (0) 16 910 3111

 

Opgedateer deur Hope Abrahams op 12/07/2014.