Nuut : Navorsingsondersteuning : Navorsingsjaarverslae

NAVORSINGSONDERSTEUNING

Navorsingsjaarverslag

Die Navorsingsjaarverslag weerspiel die groei in navorsingsuitset op die drie kampusse van die Noordwes-Universiteit (NWU).  Die verslag verskaf navorsingshoogtepunte en prestasies wat verband hou met ons nuwe navorsingsentiteite wat in 2008 bekend gestel is. Ons sluit ook die name in van die wenners van ons jaarlikse NWU-navorsingstoekennings.

- Navorsingspublikasielys vir 2016