Noordwes-Universiteit Loopbaansentrum, Wenke vir jou werksoektog

NWU Loopbaansentrum:  Dienste aan studente

Wenke vir jou werksoektog

Jou werksoektog behels 'n proses en begin tydens jou studies wanneer jy begin dink aan jou lewe na jou studies voltooi is.  Dit is 'n voortgesette proses, van jou eerste pos in die arbeidsmark, dwarsdeur die onderskeie posisies wat jy in die toekoms by verskillende maatskappye mag beklee.  Begin jou werksoektog op 'n soliede grondslag deur te verstaan hoe die proses werk, en werk jou pad geslaagd deur elke stap na jou uiteindelike doel – jou nuwe pos. Om 'n werk te vind, en die regte een te vind, is twee verskillende dinge. As jy sukses met jou werksoektog wil behaal, moet jy daarop fokus om die regte pos te vind. 'n Belangrike sleutel daartoe om dié doel te bereik sal wees om die nodige tyd af te staan om jou deeglik voor te berei vir jou werksoektog. 

Job search 2

Selfondersoek
Identifiseer werkgewers
Bemark jouself
Doen aansoek vir die pos en neem 'n besluit
NWU 2011/2012 Loopbaangids

Jou CV - 'n primêre bemarkingsinstrument
Jou begeleidingsbrief
Jou onderhoud
Vaardighede waarna werkgewers soek

 

Stap 1 – Selfondersoek (Wie is ek?  Wat het ek om aan te bied?)

Die eerste stap in jou werksoektog is selfondersoek. Om jouself goed te bemark moet jy tyd afstaan om jouself te ontdek.  Hoe beter jy jouself ken, hoe beter sal jy daartoe in staat wees om 'n balans te handhaaf tussen dit waarna jy in 'n pos soek en waarna 'n werkgewer in jou soek. Geslaagde werksoekers sal tyd daaraan bestee om hulle spesifieke vaardighede, talente, vermoëns, belangstellings, waardes, behoeftes en doelwitte te identifiseer. Neem persoonlike bestek op van jou:

•  Opleiding: Dink aan jou gunstelingvakke, beste vakke en akademiese prestasies. Wat het jy geleer uit jou akademiese en vrywillige ondervinding?

•  Vermoëns: Dit kan interpersoonlik, kunstig, kreatief of organisatories wees. Lys die poste, take of aktiwiteite wat jy die meeste geniet het. Lys dinge waarvan jy werklik niks gehou het nie in die werk wat jy gedoen het.  Wat is jou werk-verwante vaardighede? Watter vaardighede pas jy graag toe? Watter is jou sterkste vaardighede? Deur te weet wie jy is en wat jy kan bied, sal jy die sukses van jou werksoektog bevorder, aangesien jy daartoe in staat sal wees om duidelik oor te dra hoe jou vaardighede en vermoëns by die posbeskrywing en vereistes pas.

Belangstellings en stokperdjies: Dié sal ontspanningsaktiwiteite en betrokkenheid by die gemeenskap insluit. Wat boei jou? Dink aan die tipe organisasie wat jy verkies. Klein, medium, of groot? Minder formeel of streng gestruktureer? Dink oor werksomstandighede – gee jy om om te reis? Pas lang werksure jou? Hoeveel tyd benodig jy vir nie-werksaktiwiteite?

•  Doelstellings: Dié sluit in wat jy wil bereik, die tipe lewenstyl wat jy begeer of jou ideale toekoms. Dink oor jou lewensdoelstellings asook jou werksdoelstellings. Watter soort posisie begeer jy? Waar wil jy woon? Indien jy geen struikelblokke teëkom nie, wat sou jy graag vyf jaar van nou af wou doen? Wat sou jou help om dit te bereik? Definieer jou loopbaandoelwitte. As jy nie helderheid het oor wat jy wil hê nie, mag jy dalk in 'n pos beland wat jy nie wil hê nie.

Jou moet jouself so goed ken dat jy 'n moontlike werkgewer in die oë kan kyk en hom/haar kan vertel oor watter professionele en persoonlike vaardighede en eienskappe jy beskik wat jou vir die pos kwalifiseer waarvoor jy aansoek doen.  Kennis van jouself help jou om 'n meer gefokusde werksoektog uit te voer en die werksgeleenthede te ontdek wat jou die beste pas. Hierdie stap is die grondslag vir jou werksoektog. 

Terug na bo

Stap 2 -  Identifiseer werkgewers

Ná selfondersoek behoort jy daartoe in staat te wees om loopbaanopsies wat by jou vaardighede, belangstellings, waardes en persoonlikheid pas, te kan navors en verken. As jy 'n duidelike idee het van wie jy is, wat jy kan doen, wat jy wil doen en in watter omgewing jy dit wil doen, sal dit jou in staat stel om jou loopbaandoelstellings te ontwikkel. Jy het 'n plan van aksie nodig vir jou werksoektog. Jy moet werkgewers identifiseer en spesifieke inligting oor elke werkgewer insamel. Hoe sal jy 'n lys saamstel van moontlike werkgewers en hoe sal jy met hulle in verbinding tree? Stel die volgende metodes op die proef om inligting in te win:

•  Internet – besoek die webwerwe van organisasies, werwingsagentskappe, werkgewergidse, loopbaandatabasisse en resumé-databasisse wat jou interesseer.
•  Kyk na loopbaanboeke om na te gaan watter soorte werke beskikbaar is.
•  Lees die jaarverslae van verskillende organisasies waarin jy belangstel.
•  Praat met soveel mense moontlik om vas te stel wat hulle doen of gedoen het in werksgebiede waarin jy belangstel.
•  Besoek alle loopbaan-verwante gebeurtenisse: inligtingsessies, werkswinkels en loopbaanuitstallings om te wete te kom van die moontlikhede wat op jou gebied beskikbaar is.
•  As die maatskappy baie klein is, skakel hulle en vra hulle om vir jou inligting te stuur.
•  Om 'n netwerk van kontakte op te bou is 'n belangrike deel van jou loopbaanontwikkeling – skep vertrouensverhoudinge, bou 'n ondersteuningsgroep op en raak bevriend met mense met soortgelyke beroepsbelangstellings. Vrae wat jy aan mense kan stel wat in jou belangstellingsveld werk, kan insluit: Waarvan, in die veld waarin jy werk, hou jy, of hou jy nie? Kan jy 'n “gemiddelde” dag in jou beroep beskryf? Is daar iets wat jy kan aanbeveel vir iemand wat in jou veld belangstel?
•  Kontroleer die NWU Loopbaansentrum-gebeurlikhede en -kalender gereeld – maak gebruik van die Loopbaansentrum se hulpbronne en adviseurs.

Om proaktief na 'n pos te soek is nie maklik nie. Dit vereis toewyding en heelwat dissipline, maar diegene wat volhard om te probeer sal uiteindelik die vrugte daarvan pluk. Die geheim van 'n geslaagde loopbaankeuse is om jouself te ken en wat jy van jou loopbaan verlang, om te weet wat in die mark beskikbaar is en om daartoe in staat te wees om jouself dienooreenkomstig te bemark.

Terug na bo

Stap 3 – Bemark jouself

Die deurslaggewende element om 'n werk te bekom, is voorbereiding. In vandag se mededingende werksmark word jy uit die staanspoor beoordeel. Om 'n onderhoud te kry moet jy seker maak dat jou CV en begeleidingsbrief raakgesien gaan word. Jou Curriculum Vitae en jou begeleidingsbrief is die twee belangrikste bemarkingsinstrumente vir jou werksoektog. Om 'n doeltreffende CV en 'n goed geteikende brief saam te stel is dus noodsaaklik. Die doel van jou bemarkingsinstrumente is om vir 'n onderhoud uitgenooi te word. 

resume


Jou Curriculum Vitae - Jou eerste indruk moet in die kol wees. Jy sal nie 'n tweede kans gegun word om 'n besondere eerste indruk te maak nie. Die idee van 'n CV is om aan jou ’n onderhoud te besorg en jou voet in die deur te kry. Jou CV moet jou beroeps- en opleidingshoogtepunte weerspieël, asook belangrike persoonlike inligting, sleutelvaardighede en kwalifikasies. Jou CV is jou eie persoonlike advertensie waardeur jy jou vaardighede illustreer wat van toepassing is op die tipe werk waarna jy soek. Benut jou CV as 'n bemarkingsinstrument om jouself aan 'n moontlike werkgewer te verkoop.

Jou begeleidingsbrief - 'n Besonderse dekbrief kan jou CV van die ander CV’s op 'n werkgewer se kantoortafel onderskei.  Maak seker dat joune bo die ander s’n uitstaan. Die dekbrief is jou geleentheid om jou CV te verpersoonlik – dit dra jou persoonlikheid en jou geesdrif oor.

Jou Onderhoud - Die doel met jou bemarkingsinstrumente (CV en dekbrief) is om 'n onderhoud toegestaan te kry. 'n Mens kan maklik só daarop ingestel wees om 'n onderhoud toegestaan te kry dat jy nalaat om jou toepaslik vir die onderhoud voor te berei. Ondanks die vaardighede, kwalifikasies en ondervinding waaroor jy beskik, sal jou persoonlikheid en aanbieding steeds tel wanneer jou moontlike werkgewer jou opsom.

Terug na bo

Stap 4 – Doen aansoek vir die pos en neem 'n besluit

As werksoeker moet jy bewus wees van die verskillende werkverskaffingsmetodes van werknemers en advertensieagentskappe. Hoe weet jy van posvakatures?

•  Advertensies in nuusblaaie, vaktydskrifte, nuusbriewe, handelstydskrifte.
•  Werkverskaffingsagentskappe adverteer ook in nuusblaaie – gaan ook die telefoongidse na vir werkverskaffingsagentskappe.
•  Internet-hulpbronne – soek op aanlyn-werkswerwe en maatskappy-webwerwe om bewus te raak van vakatures.
•  Geteikende pos – probeer vasstel wie in bevel is van die veld waarin jy belangstel en stuur jou dekbrief en CV na daardie persoon.
•  Direkte kontak – besoek die maatskappy persoonlik – doen navorsing oor jou opsie en vra na ? spesifieke persoon aan wie jy jou kan voorstel.
•  Professionele verenigings – sluit aan terwyl jy nog 'n student is. Professionele verenigings het dikwels webwerwe wat hulpbronne en gebeurtenisse insluit.
•  Jou netwerk van kontakpersone – talle vakatures bly verborge in die werksmark omdat nie alle poste geadverteer word nie. Om hierdie rede bly jou kontakpersone 'n goeie werksoekstrategie.
•  Werwing op kampus – dienste by die Loopbaansentrum, soos aanlynwerwing (LoopbaanSone), loopbaanuitstallings en voorleggings van werkgewers.

Terug na bo

Besluitneming

“Jy het die werk!” Jy het al so gewens om hierdie woorde te hoor. Jy moet nog steeds besluit of dit juis die werk is wat jy wil hê. Jy moet die aanbod evalueer om te besluit of dit by jou belangstelling aansluit.

happyjump

•  Vergelyk die pos met jou loopbaandoelwitte.
•  Wees bedag op waarskuwingstekens – negatiewe onderhoudvoerders, klaende werknemers, werksomgewing.
•  Vergelyk die voordele met jou behoeftes wat in die eerste stap van jou werksoektog geïdentifiseer is. 
 
Om 'n werk te kry is harde werk. Dit neem tyd in beslag en kan frustrerend wees. Dit is belangrik dat soveel moontlik werkgewers moet weet wie jy is, wat jy kan doen en waarom jy by daardie organisasie wil werk. 'n Bietjie verwerping sal 'n normale deel van jou werksoektog uitmaak. Moenie toelaat dat verwerpings jou ontmoedig nie – leer uit elkeen en verbeter jou vaardighede vir die volgende aansoek. Die personeel van die Loopbaansentrum is beskikbaar om jou met elke stap van jou werksoektog by te staan, maar jy is die een wat daar buite moet kom en dinge moet laat gebeur – niemand kan dit vir jou doen nie.

Laai hierdie blad met nog meer inligting af - pdf

Terug na bo

Opgedateer op 22 Desember 2010 deur Alta van den Berg.