Noordwes-Universiteit Loopbaansentrum, Jou Curriculum Vitae

NWU Loopbaansentrum: Dienste aan studente

Wenke vir jou werksoektog: Jou Curriculum Vitae

 

 writing2

Jou CV moet hierdie inligting bevat
CV-Moets
CV-Moenies
Basiese CV voorbeeld
Webskakels na CV voorbeelde

 pdf_icon

 

Jou CV is jou bemarkingsinstrument.  Die fokus in jou CV moet jou vaardighede wees wat bydra tot die pos waarvoor jy aansoek doen. Eerste indrukke van jou moet die potensiële werkgewer beïndruk.  Jy sal nie 'n tweede kans kry om 'n goeie eerste indruk te maak nie.  Die idee van 'n goeie CV is om vir jou 'n geleentheid te skep om 'n onderhoud en 'n voet in die deur te kry.  Jou CV behoort jou werks- en akademiese hoogtepunte, jou belangrike persoonlike inligting, kernvaardighede en kwalifikasies te reflekteer.  Jou CV is 'n advertensie oor jouself waarin jy jou vaardighede wat relevant is vir die spesifieke werk, illustreer.  Gebruik jou CV as 'n bemarkingsinstrument om jouself aan die potensiële werkgewer te verkoop.  Hou die volgende wenke in gedagte wanneer jy jou CV opstel:

•  'n Potensiële werkgewer sal aanvanklik slegs 10-40 sekondes aan jou CV spandeer.
•  Wees bereid om jou CV aan te pas vir die spesifieke pos waarvoor jy aansoek doen - hoe beter jy pas by die vereistes vir die pos, hoe groter is jou kans om 'n onderhoud te kry.
•  Jy kompeteer met elke ander CV in die hoop wat ontvang is, maal dus seker dat jou CV uitstaan bo die ander.
•  Moenie aanneem dat jy weet hoe om jouself in 'n CV bekend te stel nie - soek inligting oor hoe om •  'n CV op te stel en leer van die deskundiges.
•  Watter interessante feite kan jou 'n voorsprong bo die ander kandidate gee?
•  Moenie 'n wanvoorstelling van enige aspek jou agtergrond gee nie.
•  Hou jou CV kort en saaklik.
•  Die kwaliteit van die papier en die manier van aanbieding van jou CV is essensieel wanneer jy jouself bemark.
•  Kontroleer vir spelfoute, taalfoute en punktuasie.
•  Vermy grafika, kleurgebruik en lang sinne - hoe minder teks jy gebruik, hoe makliker is jou CV om te lees. 

Jou CV moet die volgende insluit:

Persoonlike besonderhede: Jou volle naam en van, telefoonnommers, e-posadres, nasionaliteit, ouderdom, taalbevoegdheid, fisiese en posadres en bestuurslisensie indien van toepassing.
Loopbaandoelwit:  'n Doelwit verleen fokus aan jou CV – die leser sal onmiddellik weet waarna jy soek en of jy 'n goeie kandidaat is vir die geadverteerde pos.
Akademiese inligting:  Lys enkele beknopte besonderhede van jou akademiese kwalifikasies, beginnende by die mees onlangse prestasies/kwalifikasies.  Lys die graad, diploma, matrikulasie asook die jaar en instelling.  Hoe ouer jy is, hoe minder belangrik word jou skoolinligtng.  Dit mag dalk nie eens nodig wees om die skoolvakke in te sluit nie.  Dui aan wat jou belangstelling is vir die onmiddellike toekoms.  Waarna soek jy dus nou?  Dit is ook belangrik om al jou prestasies terwyl jy gestudeer het, in te sluit.  Lys kompetisies wat jy gewen het, toekennings wat jy ontvang het, leierskapposisies wat jy beklee het asook voorsitterskappe op komitees.  Sluit hierdie afdeling af met 'n kort sinnetjie oor die buitemuurse aktiwiteite waaraan jy deelgeneem het.
Werk-verwante ondervinding: Lys jou mees onlangse ondervinding heel eerste en gaan voort in omgekeerde chronologiese volgorde.  Gebruik kort sinne, positiewe taal en verlig toepaslike prestasies. Noem posisies wat jy beklee het, maatskappye waarvoor jy gewerk het, en sluit ook die datums in.  Maak seker dat jy jou deeltydse, vrywilliger- en vakansiewerk ook aandui.  Sit die vaardighede, vermoëns en ondervinding wat jy tydens jou werkervaring opgedoen het volledig uiteen.  Omdat jy wil hê dat die leser inligting vinnig en maklik moet raaksien, sal jy jou ondervinding in kategorieë moet orden.  Moontlike kategorie-opskrifte is: Toepaslike ondervinding, Vrywillige ondervinding, Onderrigondervinding, Laboratoriumondervinding, Gemeenskapsdiens, Klubs/Organisasies, Toekennings, Ander prestasies.
Vaardighede:  Dit is belangrik om jou vaardighede te laat aansluit by die pos waarvoor jy aansoek doen.  'n CV wat toepaslike vaardighede en ondervinding uitlig, sal jou kanse op 'n onderhoud verbeter.  Vir verskillende posaansoeke moet jy jou CV so aanpas dat dit telkens by die spesifieke pos pas.  Sit spesifieke vaardighede uiteen wat jy opgedoen het en ook die toepaslikheid daarvan vir die pos waarvoor jy aansoek doen.  Die vermoë om op 'n rekenaar te kan werk is 'n sleutelvaardigheid.  Lys elke program waarin jy kan werk asook jou bedrewenheidsvlak ten opsigte van elke program.
Referente:  Indien dit jou eerste werk is, sou dit wys wees om dosente of mentors as jou referente aan te wys.  Kontroleer altyd eers met die referente of hulle gewillig is om inligting oor jou te verskaf voordat jy hulle op jou CV noem.  Jou referente moet antwoorde rakende jou prestasies, jou werksetiek en jou persoonlikheid te kan beantwoord.
Aanbieding:  Kies papier van goeie gehalte en maak seker dat die uitleg goed is. Die CV moet maklik leesbaar wees en aantreklik vir die oog – vermy dit om uitermatige onderstreping, vet kursief, lang paragrawe en veelvuldige lettertipes te gebruik.  Dit is 'n goeie idee om dotlyste te gebruik. Eerste indrukke maak beslis saak.

Terug na bo


CV-Moets Yes

•  Hou dit kort, saaklik, maklik om te lees en ter sake – fokus op inhoud, nie lengte nie
•  Gaan na vir tik-, spelling- en grammatikafoute
•  Pas jou CV aan by die spesifieke pos waarvoor jy aansoek doen
•  Fokus op die pos en maak seker dat jou CV toepaslik is. Maak seker dat die toepaslike ondervinding en vaardighede bo die ander uitstaan
•  Hou die leser in gedagte
•  Wees positief en sit jou sterkpunte uiteen
•  Sluit 'n loopbaandoelwit in
•  Sluit 'n dekbrief in
•  Demonstreer dat jy die aard van die geadverteerde pos verstaan, en verduidelik waarom jy op daardie gebied wil werk
•  Lig kortliks uit hoe jou vaardighede en vermoëns by die vakature pas
•  Doen navorsing oor die maatskappy voordat jy jou CV saamstel
•  Druk die CV op papier van goeie gehalte uit en maak seker die uitleg is goed. Druk ook die dekblad op papier van dieselfde gehalte.


CV-Moenies

No

•  Beperk die gebruik van die persoonlike voornaamwoord “ek”
•  Moenie dieselfde CV met elke posaansoek stuur
•  Moenie pligte beskryf nie – fokus op prestasies
•  Moenie lang sinne gebruik nie. Gebruik eerder 'n dotlys as formaat wat maklik is om te lees
•  Moenie oordryf of leuens vertel nie
•  Moenie gapings laat voorkom nie – verduidelik gapings in jou opleiding en werksgeskiedenis
•  Moenie familielede as referente opgee nie.

Terug na bo


Webskakels na CV voorbeelde

Besoek die volgende skakels vir meer inligting oor CV's en voorbeelde:

•  Resume writers
•  Resume resource
•  Resume help

Terug na bo