Navorsing oor stres wen groot prys

Navorsing oor stres wen groot prys

POTCHEFSTROOM - Die Sympathetic Activity and Ambulatory Blood Pressure of Africans- (SABPA-) projek van die Skool vir Fisiologie, Voeding en Verbruikerswetenskappe aan die Potchefstroomkampus van die Noordwes-Universiteit (NWU) is aangewys as een van die drie beste projekte wêreldwyd in die stryd teen die toenemende voorkoms van die metaboliese sindroom.

Met di benoeming deur die internasionale wetenskaplike komitee van die Metabolic Syndrome Institute (MSI) in Frankryk het dr Leon Malan, projekleier, prysgeld van sowat 10 000 Amerikaanse dollar ontvang. Sy is voorts genooi om in Julie van die studie-resultate in New York te gaan voordra.

Volgens dr Malan, ’n voormalige onderwyser en tans senior lektor aan die Fakulteit Gesondheidswetenskappe, is leefstylsiektes aan die toeneem in verstedelikte gebiede en mense in sekere beroepe, soos onderwys, is meer vatbaar hiervoor. Onderwysers is die afgelope jare veral blootgestel aan die toenemende druk van tegnologie, onsekerheid en veranderinge in die kurrikula. Voorts gaan onderwysers gebuk onder die veranderende ratio van onderwyser tot leerling, dissiplinêre probleme, geweld in skole, meer druk om te presteer en ’n gebrek aan hanteringsvaardighede.

Dr Malan meen die impak hiervan kan in hor aktiwiteit van die senuweestelsel reflekteer wat lei tot meer liggaamstres wat die algemene gesondheid benvloed. “Die projek is begin omdat ’n siek onderwyser, hetsy fisies of geestelik, nie optimaal vir die onderwysberoep is nie,” sê sy.

Die doelwit van die projek is om biologiese en genetiese merkers van leefstylsiektes by onderwysers met ’n spesifieke hanteringstyl te meet. Leefstylsiektes soos obesiteit, tipe 2-diabetes/metaboliese sindroom, ho bloeddruk en swak psigologiese gesondheid soos depressie, angs en slaaploosheid word by die studie ingesluit.

Volgens dr Malan is die projek ’n multidissiplinre studie en word beplan om 400 swart en wit onderwysers van Potchefstroom in te sluit. Die projek van sowat twee jaar sluit verskeie nasionale en internasionale medewerkers in.

“Dit is een van my ideale dat elke skool beraders op die personeel sal h wat kinders van jongs af kan help om effektiewe hanteringsvaardighede aan te leer. Dit kan help om leefstyl-, omgewings- en persoonlike uitdagings beter te beheer,” sê dr Malan.

Vir meer inligting, skakel gerus vir dr Malan by (018) 299 2438.