Kontak AKA

Kontak ons

Navrae in verband met die Administratiewe Stelsels:

Skakel jou dosent

018 299 1111
018 299 2222 

Deelname punte en Eksamenuitslae