Klasroosters

Potchefstroomkampus

NB!

  • Maak asseblief seker dat die datum bo aan PDF-dokumente dieselfde is as op die webblad. Indien nie, gebruik Firefox [en refresh met (ctrl+F5)] of kontak die IT-hulplyn.

 


Semester 1

Klasroosters en -inligting

(Opgestel deur: Me Smitha Zacaria. Kommentaar aan: Me Smitha Zacaria)

Klasroosters 2018: Alle fakulteite.  (Opgedateer: 19/03/2018)

Alfabetiese lys 2018: Modules se roosterinligting 

Lokaalbesetting 2018: Lesingsale se besetting

Toetsroosters

Dubbelperiodetoetsrooster 2018 - Semester 1 ( 23/01/2018) ( Kommentaar aan:Smitha Zacaria)

Klasvrye assesseringsperiode vir 2018 - Semester1[pdf] [xlsx](11/04/2018) (Kommentaar aan:Smitha Zacaria)

Eksamenrooster 2018 - Semester 1

Eksamenrooster 2018 - Junie / Julie (1e Geleentheid) (Opgedateer 16/04/2018)(Kommentaar aan:Smitha Zacaria)

Eksamenrooster 2018 - Junie / Julie (2e Geleentheid) (Opgedateer 17/04/2018)(Kommentaar aan:Smitha Zacaria)

 


 

 

 

 


 

Semester 2

Klasroosters en -inligting

(Opgestel deur: Me Smitha Zacaria Kommentaar aan:Me Smitha Zacaria)

Klasroosters 2018: Alle fakulteite.  (Opgedateer: 16/03/2018) 

Alfabetiese lys 2018: Modules se roosterinligting 

Lokaalbesetting 2018: Lesingsale se besetting

 

Eksamenrooster 2018 - Semester 2

Examination timetable 2018 - November / 1st Opportuinity [pdf](26/01/2018)(Kommentaar aan:Smitha Zacaria)

Examination timetable 2018 - December / 2nd Opportuinity [pdf](26/01/2018)(Kommentaar aan:Smitha Zacaria)

Toetsroosters

Klasvrye assesseringsperiode vir 2017 - Semester 2-Finaal [pdf] [xlsx] (22/09/2017)(Kommentaar aan:Smitha Zacaria)

Dubbelperiodetoetsrooster 2017 - Semester 2 (01/11/2016)

 

 

 

 

 

 


Ander inligting

Prosedure vir Akademiese Roosters

Riglyne t.o.v. Kontrole van Roosters

 

Periode-indeling vir klasroosters

(download periode-indeling as .xlsx)