Diversiteit, Gelykheid en Menseregte, Institusioneel, NWU

DIVERSITEIT, GELYKHEID EN MENSEREGTE

Kontak Ons

 

Posadres:
Interne Bussie 602
Noordwes-Universiteit
Institusionele Kantoor
Privaatsak x1290
Potchefstroom
2520
 

Fisiese adres:
Noordwes-Universiteit
Institusionele Kantoor
Gebou C12
Borcherdstraat 53
Potchefstroom
2531 
 

Kontaknommer:
+27 (0) 18 299 4228   
 

E-pos adres:
Mariaan.deKock@nwu.ac.za   

 

Kaart en aanwysings