Institusionele Kantoor, NWU, Diversiteit, Gelykheid en Menseregte

DIVERSITEIT, GELYKHEID EN MENSEREGTE

Dienste: Diversiteit

Die Noordwes-Universiteit is uniek aangesien hy ons land se diversiteit vier en ons land se credo onderskryf: Baie mense maak een. Die universiteit ontwikkel 'n eiesoortige institusionele kultuur en etos, gegrond op die eenheid en waardestelsel van die universiteit. Hoewel “diversiteit” op verskillende maniere omskryf en gekwalifiseer word, is dit noodsaaklik dat ons, by die NWU, diversiteit omskryf en kwalifiseer om dit spesifiek op ons unieke instelling van toepassing te maak. Wanneer aspekte van diversiteit by die NWU ontleed word, word die volgende aspekte van diversiteit as die belangrikste gedentifiseer: ras, geslag, godsdiens, taal, demografiese diversiteit en interne beroepsdiversiteit.

Vir meer inligting oor diversiteit binne die NWU, lees die Diversiteitsverklaring en die Diversiteitshandves.