Institusionele Kantoor, NWU, Diversiteit, Gelykheid en Menseregte

DIVERSITEIT, GELYKHEID EN MENSEREGTE

Dienste: Diensbillikheid

Die Noordwes-Universiteit is daartoe verbind om vir huidige en toekomstige personeel 'n omgewing te bied wat vry is van diskriminasie. Billikheid en toegang is hoofdoelwitte van die Universiteit se strategiese inisiatiewe ter bereiking van sy visie vir diensbillikheid en transformasie. 'n Wye verskeidenheid beleide, prosedures en programme word ontwikkel en in werking gestel om billikheid, transformasie en regstelling, doeltreffende bestuur (personeelontwikkeling ingesluit) en die erkenning van en agting vir diversiteit, menseregte, verdraagsaamheid en waardes regdeur die universiteitsgemeenskap te bevorder.

Vir meer inligting, lees die Diensbillikheidsbeleid, die Beleidstelling en Visie van die Visekanselier en die dokument Maatreëls vir Regstellende Optrede.