Institusionele Kantoor, NWU, Diversiteit, Gelykheid en Menseregte

DIVERSITEIT, GELYKHEID EN MENSEREGTE

Dienste: Menseregte

Die doelstellings van die Menseregtebeleid is om:

die nalewing van menseregte te bevorder;

'n kultuur van menseregte te bevorder;

agting vir en beskerming van menseregte te bevorder;

bewustheid van menseregte in die universiteitsgemeenskap en sy eksterne omgewing te ontwikkel;

die nakoming van menseregte in die universiteitsgemeenskap te monitor en te evalueer;

binne die raamwerk van die wet en die Grondwet aanbevelings ter bevordering van menseregte by die Raad te doen;

enige beweerde skending van menseregte in die universiteitsgemeenskap te ondersoek en almal wat nadelig daardeur geraak word te help om regstelling te verseker; en

om nie-akademiese opvoedkundige programme oor menseregte in die universiteitsgemeenskap aan te bied.

Lees meer hieroor in die Menseregtebeleid.