Institusionele Bevordering, Skenkers, NWU

SKENKERS

Oor Institusionele Bevordering

Die visie van die Universiteit se Institusionele Bevorderingskantoor is om ’n sentrum van institusionele finansiële steun te wees deur middel van volhoubare vennootskappe en filantropie, gegrond op kreatiwiteit, leierskap, gedeelde waardes, gesonde bestuur en doeltreffende ontplooiing van hulpbronne.

Ons missie is om deur die ontwikkeling van strategiese vennootskappe ’n kultuur van gee en maatskaplike verantwoordelikheid onder ons belanghebbendes, insluitend alumni, personeel, individuele donateurs, korporatiewe besigheid en NRO’s, te kweek.

Gemeenskapsdiens en uitreikprogramme is ’n integrale deel van die Universiteit se strategiese plan, naamlik om van plaaslike relevansie na plaaslike impak te beweeg. Die Institusionele Bevorderingskantoor beywer hom om hierdie strategiese plan te bevorder en strewe daarna om in die huidige Suid-Afrikaanse konteks, ons situasie op die Afrika-kontinent en vir die uiteenlopende eise van die Universiteit se eksterne kliënte relevant te bly.

Die NWU glo dat verantwoordelike gee by individue begin en daarom hou ons ons verhoudings met ons individuele donateurs persoonlik deur op die lojaliteit van ons alumni staat te maak en deur vriendskappe met ander weldoeners te smee.

Die Universiteit moedig ook sy studente en personeel daadwerklik aan om deur middel van leierskapsgawes, nagedagtenisskenkings en verskeie ander fondsinsamelings-inisiatiewe ’n bydrae tot die instelling te maak.