Huidige situasie - Mafikengkampus van die Noordwes-Universiteit

Huidige situasie - Mafikengkampus van die Noordwes-Universiteit

Verskeie insidente het gedurende die afgelope 48 uur op die Mafikengkampus plaasgevind waartydens geboue beskadig is. Meer as 40 studente is in die vroe ure van 24 September gearresteer. Protesaksie deur studente het ook op die Kampus voortgeduur.

In ‘n poging om die voortgaande geweld aan bande te l, is alle koshuise van die Kampus gistermiddag gesluit. Geen insidente het gedurende die nag plaasgevind nie.

Alhoewel baie min klasse bygewoon word, word ‘n ernstige poging aangewend om akademiese aktiwiteite aan te moedig.

Die Visekanselier en Kampusbestuur sal vandag met verskeie belanghebbendes vergader in ‘n poging om die situasie te normaliseer.


Navrae:
Louis Jacobs, Direkteur Korporatiewe Kommunikasie, Institusionele Kantoor, Noordwes-Universiteit
(018) 299 4918 / 082 901 6435


Datum: 25 September 2008