Geskiedenis van die Mafikengkampus, Mafikengkampus, NWU

DIE NWU
Onlangse Geskiedenis

Geskiedenis van die Mafikengkampus

’n Huldeblyk aan die mense van die Noordwes-Provinsie

Die Mafikengkampus het trotse wortels in die provinsie en nou bande met sy mense. In die tydperk van die laat 1960’s tot vroeë 1970’s het die mense van die Noordwes-Provinsie die inisiatief geneem en die bedrag van R100 000 ingesamel as bydrae tot die stigting van hulle eie universiteit.

Die instelling was aanvanklik as die Universiteit van Bophuthatswana bekend. Toe, na die demokratiese verandering wat in 1994 in Suid-Afrika plaasgevind het, het die universiteitsgemeenskap gestem om die naam na die Universiteit van Noordwes te verander.

Uiteindelik, in 2004 – presies ’n dekade na die totstandkoming van demokrasie in ons land – het die universiteit die Mafikengkampus van die nuutgestigte Noordwes-Universiteit geword.

Sedert die samesmelting het die kampus gebaat by beduidende beleggings in sy akademiese en studente-infrastruktuur. Nuwe studentekoshuise is opgerig, en so ook, onder andere, nuwe dieregesondheidgeriewe, rekenaarlaboratoriums en laboratoriums vir die Sentrum vir Toegepaste Stralingswetenskap en -tegnologie.

Toegangspaaie, parkeergeriewe en sekuriteit by die kampus is ook dramaties verbeter deur ’n intensiewe makro-instandhoudingsprogram wat deur die NWU en die Departement van Onderwys se samesmeltingsfonds befonds is.

Vandag is die Mafikengkampus die tweede grootste NWU-kampus en die alma mater van verskeie Suid-Afrikaanse besigheids- en sportleiers.