Diversiteit, Gelykheid en Menseregte, Institusioneel, NWU

DIVERSITEIT, GELYKHEID EN MENSEREGTE

Oor Ons

Die Direktoraat: Diversiteit, Gelykheid en Menseregte het in 2004 tot stand gekom na die samesmelting van die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys en die Universiteit van Noordwes om die nuwe Noordwes-Universiteit (NWU) te vorm. Die Direktoraat speel 'n integrale rol in die strategiese transformasiedoelstellings van die NWU en is verantwoordelik vir die fasilitering en doeltreffende funksionering van sleutelgebiede wat met diversiteit, diensbillikheid, gestremdhede en menseregte verband hou.