Amptelike opening van die akademiese jaar - Vaaldriehoekkampus

NWU Gebeurtenisse

Gebeurtenistitel: 
Amptelike opening van die akademiese jaar - Vanderbijlparkkampus
Datum: 
Dinsdag, 6 Februarie 2018
Plek: 
Groot Lapa by die Vanderbijlparkkampus