Alumnikantoor & Gesondheidsorgsentrum se Pretstap vir Geestesgesondheidbewustheid

NWU Gebeurtenisse

Gebeurtenistitel: 
Alumnikantoor & Gesondheidsorgsentrum se Pretstap vir Geestesgesondheidbewustheid
Datum: 
Saterdag, 16 Maart 2019
Tyd: 
5:30 to 8:00
Plek: 
NWU-joolplaas, Vanderbijlparkkampus
Beskrywing: 

Alumnikantoor & Gesondheidsorgsentrum se Pretstap vir Geestesgesondheidbewustheid

Die Noordwes-Universiteit se Alumnikantoor en Gesondheidsorgsentrum nooi al die Universiteit se belanghebbendes uit na ʼn pretstap om bewustheid te skep vir geestesgesondheid. Die pretstap is ook ʼn fondsinsamelingspoging om die Kliniek se begroting ʼn hupstootjie te gee sodat ons kan bekostig om ʼn kliniekvoertuig te koop voor die einde van die jaar.

 

Besonderhede van die pretstap:

Datum: 16 Maart 2019

Tyd: 05:30-08:00

Begin- en eindpunt: NWU-joolplaas, Vanderbijlparkkampus

Afstand: 10 km

Inskrywingsgeld: R50

Inskrywingsgeld vir studente: R20

Medaljes vir die eerste 100 deelnemers

 

Navrae:

Julia du Plooy @ 016 910 3163, e-posadres: julia.duplooy@nwu.ac.za

of Zanele Ngobese @ 016 910 3250, e-posadres: zanele.ngobese@nwu.ac.za

 

Betalingsmetodes:

Betaal by die Vanderbijlparkkampus-kassiere

Verwysing: 3B01400 & Voorletters en Van

Of

ABSA-rekeningnommer: 405 881 2912

Tak: Pretoria

Takkode: 632005

Verwysing: 3B01400 & (Voorletters en Van)

Kontakbesonderhede: 

Julia du Plooy - 016 910 3163

Zanele Ngobese - 016 910 3250