Alumni - TT Cloete

Alumni-toekenning

Prof Theunis Theodorus (TT) Cloete: help om vorm te gee aan die ontwikkeling van Afrikaans

As bekroonde digter, Bybelvertaler, letterkundige en wetenskaplike navorser het prof TT Cloete ʼn groot rol gespeel in die ontwikkeling van die Afrikaanse taal.

Hy het sy BA-graad in 1946 behaal, sy MA in Afrikaans-Nederlands in 1947 en sy Universiteitsonderwysdiploma in 1948.

Oor die jare heen het prof Cloete al ten minste 20 toekennings en pryse vir sy werk ontvang. Die eerste toekenning was in 1976 toe hy die Gustav Prellerprys vir die Wetenskap van Letterkunde en Literêre Kritiek ontvang het. Die mees onlangse eerbetoon was in 2008, toe hy erelidmaatskap van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Kuns en Kultuur ontvang het.

Een van die mees gesogte toekennings van almal was die Staatspresident se Orde vir Voortreflike Diens Goud wat in 1992 aan prof Cloete oorhandig is.

Sy poësie word allerweë hoog aangeskryf. Die Hofmeyrprys is al drie keer aan hom toegeken en die Hertzogprys twee keer. Prof Cloete was ook al die ontvanger van die Ingrid Jonkerprys (1980) en die Louis Luytprys (1983).