Alumni - Johann Coetzee

Alumni-toekenning

Prof Johann Coetzee: leef voluit

Prof Johann Coetzee is ʼn bedryfs- en konsulterende sielkundige wat tot dusver meer as 27 000 bestuurders beraad het en geïnspireer het om positief te bly.

In sy loopbaan van 44 jaar het hy heelwat uitgerig, sowel as menslike-ontwikkelingskonsultant en as professor aan die NWU en die Universiteit van die Vrystaat. Sy deskundigheidsareas sluit in organisasiesielkunde en welstand, bestuursassessering en -berading, etiek, lugvaartsielkunde en organisasiehernuwingsintervensie.

Hy het in 1969 begin as ʼn personeelbestuurder by Frasers Ltd voordat hy ʼn dosent geword het by die Universiteit van Durban-Westville en later by Edgars aangesluit het as groepmensehulpbronkonsultant. Prof Coetzee het ook al as lugvaartsielkundige gewerk en is ʼn geregistreerde sielkundige van die Gesondheidsberoeperaad van Suid-Afrika.

Prof Coetzee is die outeur van sewe boeke. Dit sluit in “Beroepsbekering – konfrontasie, krisis en kentering”, wat gaan oor die hantering van konfrontasie, krisis en loopbaanverandering, en “It’s about Time”, wat perspektiewe bied op selfbestuur en hoe om die meeste te maak van tyd en geleenthede.