Alumni - Eric Bukasa Ntumba

Alumni-toekenning

Mnr Eric Bukasa Ntumba: sê sy sê sonder vrees of begunstiging

Mnr Eric Bukasa Ntumba, tans korporatiewe bestuurder van die Commercial Bank of Congo, was aan die voorpunt van onderhandelings toe die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys saamgesmelt het met die Universiteit van Noordwes.

Hy is in 2002, as eerstejaarstudent, verkies as kultuurbeampte van dieVanderbijlpark-kampus se Verteenwoordigende Studenteraad (VSR). Hy is die volgende jaar as VSR-voorsitter verkies.

Hy het ʼn BSc-graad in Inligtingstegnologie behaal, sowel as ʼn diploma en meestersgraad in publieke administrasie aan die befaamde Ecole Nationale d'Administration, waar hy ook die studente op die administratiewe raad verteenwoordig het.

Mnr Ntumba het ʼn reputasie daarvoor dat hy sy sê sê sonder vrees of begunstiging, en dat hy ʼn baanbreker is.

As swart studenteleier was hy nie afgeskrik deur die vooruitsig om namens ʼn hoofsaaklik wit universiteit aan onderhandelinge deel te neem nie.

Mnr Ntumba het die NWU-raad se toekenning ontvang vir uitstaande leierskap en dienste gelewer aan die Vanderbijlparkkampusgemeenskap.