Akademiese Geletterheid en Studentesteun

Akademiese Geletterheid en Studentesteun

Die primêre fokus van die leer- en leeslaboratorium vir studente is die versterking en ontwikkeling van leesvaardighede en leerstrategieë om sodoende die leerproses nog meer suksesvol te maak. Die leessentrum se leeradviseurs kan probleme met die volgende identifiseer:

 • konsentrasie
 • geheue
 • leesspoed
 • ander lees- en leerprobleme.

 

Ander dienste sluit in:

 • Ontwikkeling van studente se studeer- en leesvaardighede om hulle kanse op akademiese sukses te verhoog.
 • Individuele studiehulp
 • AO – Aanvullende Onderrig
 • Profilering van studente volgens hulle lees- en studievaardighede.
 • Toetsing om vas te stel of 'n student vir ekstra tyd kwalifiseer wanneer toetse en eksamens geskryf word.
   

Kontak dr Charl Nel vir enige navrae.