Aankondigings

NSFAS

STATUS VAN NSFAS-KONTANTTOELAES

7 Februarie 2019

Kontanttoelaes vir 12 548 geregistreerde NSFAS-studente is reeds vir kontantuitbetaling na Fundi oorgeplaas. Hiervan is 9 385 toelaes suksesvol na studente se bankrekeninge oorgeplaas, wat ’n totale uitbetaling aan meer as 75% van die geregistreerde NSFAS-studente verteenwoordig. Meer as 3 000 studente het egter nog nie hulle bankbesonderhede verskaf nie.

Toelaes vir ’n verdere 3 617 geregistreerde NSFAS-studente sal vandag vir uitbetaling na Fundi oorgeplaas word.

Alle studente wat nog nie hulle bankbesonderhede op die Fundi-webwerf ingedien het nie, moet dit asseblief dringend doen sodat die proses afgehandel kan word.

Studente wat hulp nodig het, moet na die Kantoor vir Studenterekeninge en Beurse op hulle kampus gaan.


NSFAS

NSFAS voltooi hersiening van afgekeurde aansoeke en berei voor op appèlle

23 Januarie 2019

Die Nasionale Finansiëlehulpskema vir Studente (NSFAS) het alle assesserings van die 2019-aansoeke van nuwelingstudente afgehandel. Van die 417 000 aansoeke wat ontvang is, is meer as 300 000 goedgekeur, hangende registrasie by openbare instellings vir NSFAS-befondsde kwalifikasies. Lees verder

 

Belangrike inligting vir NSFAS-studente

18 Januarie 2019

Belangrike inligting vir NSFAS-studente! Laai asseblief die dokument af wat op jou van toepassing is en lees dit:

 


Beste voornemende student

8 Januarie 2019

Neem asseblief kennis dat die Noordwes-Universiteit op dié stadium nie meer aansoeke vir die 2019 studiejaar aanvaar nie. Die Universiteit is tans besig om aansoeke wat in 2018 ontvang is – voordat die sperdatum vir 2019 aansoeke verstryk het – te evalueer. Voornemende studente wie se aansoeke vir die 2019 studiejaar goedgekeur is, is reeds hiervan in kennis gestel. Die Universiteit is verantwoordbaar teenoor diegene wat hul aansoeke binne die voorafbepaalde periode ingedien het, en wat aan die akademiese vereistes vir hul gekose studieveld voldoen het.

Voel vry om die Universiteit ná Vrydag, 25 Januarie 2019 te kontak en vas te stel of daar nog plek beskikbaar is by die kampus, fakulteit, en skool waar jy wil aansoek doen. Die kontakbesonderhede vir elk van die kampusse volg.

Ons vertrou dat jy die Universiteit se standpunt rakende dié aangeleentheid verstaan.

Kontakbesonderhede:

1. Mafikengkampus

(018) 389 2821

2. Potchefstroomkampus

(018) 299 4055

3. Vaaldriehoekkampus

(016) 910 3154


 

Verklaring deur die Minister van Hoër Onderwys en Opleiding

8 Januarie 2019

Verklaring deur die Minister van Hoër Onderwys en Opleiding oor die oproep om registrasiegelde te skrap, 'n toeloop by universiteite aan te moedig en die universiteitstelsel tot stilstand te bring. Lees meer...


Aankondigings Argief

Aankondigings Argief 2018

Aankondigings Argief 2016/2017