Aankondigings

Sê vir ons hoe jy oor die NWU voel – Studenteopname: 18 – 29 September 2017

14 September 2017

Beste student

Hier by die Noordwes-Universiteit het ons goeie vordering gemaak met die totstandbrenging van ʼn onderrig- en leeruniversiteit van hoogstaande gehalte. In die aanloop tot 2025 is ons strewe om ʼn internasionaal erkende universiteit in Afrika te wees wat bekend is vir sy wetenskapsbeoefening, maatskaplike responsiwiteit en ʼn sorgsaamheidsetiek.

Ons wil ook ʼn hoogstaande studente-ervaring bied wat berus op ʼn kultuur van omgee. Dit beteken dat die NWU ʼn ondersteunende leerervaring wil bied in ʼn diverse, geïntegreerde omgewing met gelyke geleenthede op alle kampusse. ʼn Sleutelfokusarea is die skep van ʼn samehorige en inklusiewe omgewing waar alle studente welkom en op hulle gemak voel.

Ons sou graag wou meet hoe goed ons vaar met die skep van ʼn uitstekende studente-ervaring en enige aspekte identifiseer wat nie goed werk by die NWU nie, sodat ons daarop kan verbeter.

Om ons te help met hierdie belangrike proses word alle kontakstudente genooi om hul gevoelens oor die NWU te deel deur tussen 18 en 29 September 2017 deel te neem aan ʼn aanlyn studentekultuur- en -klimaatopname.

Deelname aan die opname is heeltemal vrywillig en niemand word verplig of gedwing om deel te neem nie. Maar ek moedig jou aan om deel te neem aangesien hierdie opname die Raad sal help verstaan hoe jy die NWU ervaar, wat gedoen kan word om die Universiteit te verbeter en om die kultuur van die NWU met ons nuwe strategiese rigting te belyn.

Die opname sal bestuur word deur LAETOLI, ʼn eksterne dienskonsultasiemaatskappy wat onder meer spesialiseer in klimaat- en kultuuropnames. Hulle sal die enigste mense wees met toegang tot die aanlyn vraelyste en onderhoudverslae. Verder sal hulle slegs verslag doen oor groepe respondente en nie oor spesifieke individue nie, sodat jou antwoorde vertroulik gehou sal word. Jy kan dus gerus wees dat hierdie opname jou as student sal beskerm en dat jou insette op prys gestel sal word.

ʼn Paar belangrike punte om op te let:

 • Die opname sal nie meer as 25 minute van jou tyd in beslag neem nie (jou belegging van net 25 minute van jou tyd kan ʼn groot verskil aan ons universiteit maak).
 • Jy sal ʼn skakel ontvang via e-pos, SMS en op e-Fundi.
 • Alle antwoorde sal anoniem wees – daar is nie ʼn manier om die antwoorde van ʼn voltooide vraelys aan enige spesifieke respondent te koppel nie.
 • As jy kies om aan die gelukkige trekking deel te neem om in aanmerking te kom vir ʼn prys, kan die e-posadres wat jy verskaf nie aan jou response gekoppel word nie.
 • Jy kan ook lukraak gekies word om in fokusgroepe deel te neem sodat die studente-ervaring beter verstaan kan word.

 

Ons moedig jou aan om aan die opname en fokusgroepe deel te neem en ons te laat weet hoe jy die NWU ervaar. Onthou: jou sienings, gevoelens en ervarings is belangrik vir ons.

Ek sien uit na jou deelname aan hierdie belangrike oefening om die NWU ʼn nóg beter plek te maak om by te studeer.

Vriendelike groete
Prof Dan Kgwadi
 

Nuwe primêre kleur vir NWU voorgestel

6 September 2017

In die lig van die NWU-raad se aanvaarding van ‘n unitêre, fakulteitgedrewe model vir die universiteit, is dit gerade geag om weer te dink oor die huidige gebruik van drie korporatiewe kleure wat die drie kampusse verteenwoordig.

‘n Deeglik nagevorsde verslag in aan die Universiteitsbestuurskomitee (UBK) voorgelê, wat besluit het om ‘n nuwe primêre kleur aan die die Raad voor te stel wat ons unitêre struktuur beter sal verteenwoordig.

In terme van die voorstel sal ons bekende en gevestigde NWU-logo nie verander nie. Wel sal sportspanne nie langer maroen, blou of groen gebruik nie, maar een primêre kleur. Dieselfde geld vir bemarkingsmateriaal waar ons net een primêre kleur kan gebruik.

Aangesien nuwe kleure verskeie belangegroepe raak, is ná die UBK se oorweging van die saak met ‘n gespreksproses begin ten einde inkoop te verkry. Dit sluit gesprekke met studente en sportliggame in. As deel van hierdie proses is ‘n beperkte aantal items in die voorgestelde kleur (donkerpers) ontwikkel om die praktiese toepassing te illustreer.

‘n Finale besluit oor ‘n nuwe kleur bly egter die prerogatief van die NWU-raad. ‘n Omvattende plan is ontwikkel om met belangegroepe te skakel ná ‘n finale besluit deur die Raad.

Twee ander sake het in die gesprekke opgeduik, naamlik die gebruik van die naam Pukke en taal. In die konsep-handelsmerkbeleid wat aan die Raad voorgelê gaan word, erken die universiteit die gebruik van byname, soos voorheen deur die Raad goedgekeur. Daar word voorgestel dat hierdie name nie meer in formele kommunikasie of as handelsmerke gebruik word nie, maar niemand sal verhinder word om dit steeds op informele wyse te gebruik nie.

Rakende taal: ons het ‘n beleid van meertaligheid, wat beteken dat die gebruik van Engels, Afrikaans en Setswana aangemoedig word. Hierdie beleid sal ook in ons bemarking en kommunikasie gevolg word.

Weens ‘n oorsig is verlede week voortydig begin met die saamsmelt van die verskillende NWU-Facebook-platforms. Dit sal reggestel word. Enige veranderinge in hierdie verband sal slegs geïmplementeer word nadat dit met studenteleiers bespreek is en as deel van ‘n goedgekeurde ingebruikneming van ‘n nuwe primêre kleur.

Indien goedgekeur deur die Raad, sal die nuwe primêre kleur geleidelik en op ‘n finansieel versigtige wyse geïmplementeer word. Sportdrag word byvoorbeeld deur Varsity Sport gefinansier en nuwe drag sal, soos gebruiklik, in 2018 aan spanne uitgereik word. Gewone bemarkingsmateriaal sal uit die gewone begrotings befonds word. Die enigste uitsonderings is naamborde by ingange tot kampusse en sommige buitelugborde wat uit strategiese fondse gefinansier sal word.

Alle belangegroepe kan gerus wees dat die NWU steeds ‘n tuiste bied aan almal wat hier wil studeer of werk, asook aan ons talle gewaardeerde oudstudente.

Ja, ‘n nuwe voorkoms word voorgestel, maar uitnemendheid en toewyding tot ons waardes bly beginsels wat ons optrede rig. 


Veranderinge aan die 2017 akademiese kalender

26 Julie 2017

Neem asseblief kennis van die volgende nuwe eksamendatums, soos deur die universiteitsbestuur goedgekeur:

Kontakstudente:

 • Eerstegeleentheid-eksamenvraestelle wat tans vir 17 November 2017 geskeduleer is, word geherskeduleer om op 27 Oktober (voorheen as ʼn “geen-klas-dag” aangedui), geskryf te word. Ander klein veranderinge aan die eerstegeleentheid-eksamenroosters mag nodig wees na aanleiding van hoe studente se eksamenvraestelle versprei is.
 • Tweedegeleentheid-eksamenvraestelle wat vir 25 November tot 6 Desember geskeduleer is, word na 23 November tot 4 Desember geskuif.

Afstandstudente:

 • Vraestelle geskeduleer vir 22 November word geherskeduleer om op 27 Oktober geskryf te word.
 • Slegs eerstegeleentheid-eksamenvraestelle wat vir 17 November geskeduleer is en dieselfde vraestelle is as wat kontakstudente skryf, word na 27 Oktober geskuif. Vraestelle wat nie dieselfde is as dié wat kontakstudente skryf nie, word steeds op 17 November geskryf.

 


Verklaring deur die visekanselier van die Noordwes-Universiteit oor studente dissiplinêre sake

18 Julie 2017

Die afgelope paar jaar het die bestuur van die NWU gefokus op ’n strategie om die NWU te transformeer en te posisioneer as ’n unitêre instelling van voortreflike akademiese uitnemendheid en met ’n verbintenis tot maatskaplike geregtigheid. Dit het gelei tot groot strukturele veranderinge wat vervat is in ons nuwe Statuut, wat ons besig is om te implementeer.

As die hoof studente dissiplinêre beampte van die NWU het ek die geleentheid gehad om ’n dissiplinêre saak te oorweeg wat behels het dat studente van die universiteit kommentaar op sosiale media gepubliseer het. Studente op die kampus in Potchefstroom is daarvan beskuldig dat hulle in Mei 2017 na bewering rassistiese opmerkings gepubliseer het.

Tydens ’n verhoor op 30 Mei 2017 is ’n student skuldig bevind en ’n straf is opgelê. Hy is vir twee jaar uit die universiteit geskors, maar die vonnis is vir die res van die duur van sy studies opgeskort. Hy is ook met ’n boete van R5 000 gestraf. Hy is op twee klagtes skuldig bevind. Die eerste klagte was dat sy optrede nadelig was of nadelig kon gewees het vir die goeie naam, orde, dissipline of prestasie van die universiteit of enige deel van die universiteit, en die tweede was ’n klagte dat stellings op sosiale media gemaak is wat op diskriminasie in die vorm van rassisme neerkom.

’n Tweede student is aangekla van gedrag wat na bewering nadelig was of nadelig kon gewees het vir die goeie naam, orde, dissipline of prestasie van die universiteit of enige deel van die universiteit, dat stellings op sosiale media gemaak is wat op diskriminasie en/of haatspraak neerkom, en ook van die beweerde oortreding van die sosiale media-beleid van die universiteit. Hierdie student het uitstel gevra, en sy saak is vir 18 Julie 2017 geskeduleer.  

Die saak is vandag tydelik uitgestel en die voorlopige skorsing van die betrokke student is opgehef om die student toe te laat om met klasse voort te gaan.

Nadat ek lede van my senior bestuurspan wat vanmiddag beskikbaar was, geraadpleeg het, het ek besluit dat die saak teen die tweede student nie moet voortgaan nie en teruggetrek moet word. Die rede hiervoor is dat die getuienis wat aangebied is, nie duidelik die voortsetting van die saak regverdig nie.

Ek en my span werk hard daaraan om ’n kultuur te bou wat sosiaal inklusief, samebindend en verwelkomend is, en die diversiteit van ons universiteitsgemeenskap omhels, terwyl ons historiese konteks in gedagte gehou word. Voorvalle soos hierdie is teen al hierdie beginsels en ons moet die personeel en studente van die NWU en trouens die algemene publiek om verskoning vra. Dit is duidelik dat ons meer moet doen in ons missie om studente op te voed om in Suid-Afrika te woon en te werk – in die gees van ons missie, ons waardes en ons land se grondwet.

Die universiteitsbestuur veroordeel enige daad van rassisme of diskriminasie in die sterkste moontlike terme. Dit is teen die etos en waardes van die NWU en weerspreek ons pogings om maatskaplike geregtigheid na te streef. Ons sal voortgaan om onverpoosd te bou aan ’n kultuur waarop die universiteitsgemeenskap en die res van Suid-Afrika trots kan wees.

Navrae:   Mnr Louis Jacobs (082 901 6435)


Aanstelling van senior bestuur

Julie 2017

The following senior appointments have been made as part of the restructuring process to implement a new unitary model for the NWU.

Die volgende senior aanstellings is gemaak as deel van die herstruktureringsproses om 'n nuwe unitêre model vir die NWU te implementeer.

 


Dringende waarskuwing – Kuberaanval

14 Mei 2017

 

’n Wêreldwye losprys-kuberaanval het Saterdag, 13 Mei 2017 na Suid-Afrika versprei. Ten minste 99 lande is reeds geraak en hospitale in die Verenigde Koningkryk is lamgelê. Dit word beskryf as die grootste kuberaanval in die geskiedenis. Dit is ernstig!

IT-bestuur en -spesialiste het Saterdagmiddag’n dringende vergadering gehad en het as ’n voorkomende maatreël onmiddellik begin om alle dienste op te dateer, en sal tot die einde van die naweek hiermee voortgaan. Dit sal beteken dat ‘n aantal dienste sonder waarskuwing sal herlaai.

IT sal ’n Windows-opdatering op alle rekenaars van gebruikers wat nie op die nuutste opdatering is nie, afdwing. Dit sal gebeur sodra hulle aanteken en sal hoofsaaklik Maandagoggend plaasvind. Hierdie aksie kan vetragings in die opdatering van dienste tot gevolg hê weens die intensiteit van die opgraderingsaktiwiteite.

All gebruikers word dringend gewaarsku om nie enige onbekende e-posse of dokumente oop te maak nie. Indien u twyfel, kontak IT.

Lees meer oor die aanval: http://www.mailguard.com.au/blog/global-cyber-attack-wannacry-ransomware-creates-havoc

NWU-gebruikers sal op hoogte gehou word.


Akkreditasie van die NWU se LLB-program

18 April 2017

 

Gedurende 2016 het ’n nasionale hersieningsproses plaasgevind van alle LLB-programme wat by alle universiteite in Suid-Afrika aangebied word. Op 30 Maart 2017 het die Hoëronderwys-Kwaliteitskomitee (HOKK) die bevindings van die nasionale hersieningskomitee (NRC) ten opsigte van die NWU se LLB-program goedgekeur. Hierdie bevindings was dat die NWU kennis gegee word dat akkreditasie van die LLB-program teruggetrek kan word. Dit is ook op drie ander universiteite van toepassing. Al die ander universiteite is met voorwaardes geakkrediteer.

Daar moet beklemtoon word dat dit nie beteken dat die HOKK die akkreditasiestatus van die LLB teruggetrek het of dat die toekomstige terugtrekking onvermydelik is nie. Hoegenaamd nie.

Die NRC het kwessies geïdentifiseer wat hulle as ernstig beskou, en indien die NWU dit nie voldoende uit die weg ruim nie/genoegsaam aanspreek nie, kan die HOKK die akkreditasiestatus van die program terugtrek. Ter opsomming sluit die redes om kennis van terugtrekking te gee die volgende in:

 1. Daar is beduidende bewyse van ongelykheid tussen die kampusse in Potchefstroom en Mahikeng ten opsigte van toegang; die verskaffing van kurrikulumlewering, onderrig, leer en assessering; die profiele van personeel ten opsigte van senioriteit, kwalifikasies en akademiese reputasie; die gehalteversekering van die program; artikulasie tussen die kampusse; infrastruktuur en ander leerhulpbronne. Institusionele herstrukturering wat gerig is op die hantering sulke kwessies het nog nie in die Fakulteit Regte gemanifesteer nie.
 2. Daar is ’n gebrek aan substantiewe integrasie, in die program as geheel sowel as op die Potchefstroomkampus, tussen studente van verskillende rassegroepe, en ’n gevoel van vervreemding word deur studente van spesifieke groepe ervaar. By Potchefstroom het ’n groep hoofsaaklik swart studente wat deur die medium van tolking uit Afrikaans na Engels onderrig word, gevoel dat hulle in die akademiese ruimte “geakkommodeer” eerder as ten volle aanvaar en geïntegreer word.
 3. Relatief lae toelatingsvereistes word nie regdeur die program met voldoende studente-ondersteuning aangevul nie.

Die NWU besef dat hierdie kwessies dringend aandag moet ontvang en sal die HOKK se hersieningsbevindings konstruktief benader om teen 6 Oktober 2017 ’n toepaslike verbeteringsplan en strategie te ontwikkel. Die meeste van hierdie kwessies is geïdentifiseer tydens die NWU se onlangse strategie-ontwikkelingsproses.

Die NWU Raad het in November 2015 ’n nuwe strategie aanvaar wat ten doel het om ’n nuwe struktuur en bedryfsmodel te vestig. Ons strategie is om ’n unitêre universiteit met belynde programme en gelyke verskaffing, hulpbronne en studentervarings te bou. Die Raad het ’n nuwe struktuur aanvaar en die Minister van Hoër Onderwys en Opleiding het ’n nuwe Statuut goedgekeur wat uitvoering aan hierdie unitêre struktuur verleen.  ’n Belangrike eienskap van hierdie nuwe struktuur is dat ’n enkele uitvoerende dekaan verantwoordelik sal wees vir 'n fakulteit wat oor al drie kampusse van die NWU strek.   Dit sal verseker dat programme ten volle oor alle kampusse heen belyn en bestuur word.

As deel van die selfevalueringsproses het die NWU ’n voorlopige verbeteringsplan saamgestel, en sekere doelwitte daarvan is reeds geïmplementeer. Die universiteitsbestuur sal sy volle ondersteuning verleen aan die fakulteit om die finale verbeteringsplan te ontwikkel en in gebruik te stel. Die NWU beskou die nasionale hersieningsproses as ’n geleentheid om die gehalte van die huidige program te verbeter.

Daar moet beklemtoon word dat die NWU sal voortgaan om die LLB-graad, wat steeds geakkrediteer is, aan te bied. Studente word dus aangemoedig om vir toelating tot die 2018 akademiese jaar aansoek te doen.

Aan die positiewe kant moet daar kennis geneem word dat die verslag bevestig het dat die NWU se LLB-program aan die vereistes vir ’n kwalifikasie op NKR-uittreevlak 8 voldoen. Sover dit die spesifieke graadvereistes ten opsigte van kennis, vaardighede en toegepaste bevoegdheid aangaan, is die volgende bevindings gemaak:

1.         Kennis

Die paneel is tevrede dat die LLB-program aan die Potchefstroom- en die Mafikengkampus toepaslik aan studente ’n omvattende en deeglike kennis en begrip van die Suid-Afrikaanse reg en sy verwante waardes en van sy historiese agtergrond oordra. Hulle is ook tevrede dat al die basiese gebiede van die reg, soos in die LLB-standaard gelys word, voldoende gedek word.

Daar word egter aanbeveel dat die insluiting van meer nieregsmodules ondersoek moet word en dat soveel studente as moontlik op die Potchefstroomkampus in die Regspraktyk-module aan regte/werklike kliënte blootgestel moet word. Die paneel beveel ook aan dat die module Straatreg op Potchefstroom sowel as Mafikeng as keusevak aangebied moet word om te verseker dat studente voldoende blootgestel word aan maatskaplikegeregtigheidskwessies en die reg as instrument om verandering in die samelewing te bewerkstellig. Op Potchefstroom behoort die studente se blootstelling aan regte/werklike kliënte hulle ook te help om die opvatting en eise van transformatiewe konstitusionalisme te internaliseer. Die verslag het ook gemeld dat hoewel identiese opdragte nie tot dusver ingevolge die NWU-model vereis is nie (dieselfde eksterne moderators is gebruik), moet die instelling van dieselfde summatiewe assesserings in die nuwe unitêre fakulteit dringend aandag geniet.

2.         Vaardighede

Die paneel is tevrede dat voldoende aandag tydens onderrig en leer en assessering in die verskillende modules aan die vaslegging van kritiese denkvaardighede geskenk word. Die insluiting van ’n verpligte Navorsingsopstel vir alle finalejaarstudente word geloof. Alhoewel die verslag aandui dat dit prysenswaardig is dat Taalvaardighede in Regskonteks in ses semestermodules in die eerste drie jaar van die LLB-program onderrig word, behoort hierdie modules konsekwent oor al drie kampusse heen deur dosente in die Fakulteit Regte aangebied te word. Die verslag meld ook dat ’n verskeidenheid assesserings gebruik moet word, en dat opdragte wat onafhanklike kritiese denke vereis algemeen gebruik moet word, al is daar uitdagings ten opsigte van werkslading, plagiaat en so meer.

3.         Toegepaste bevoegdhede

Die paneel is tevrede dat die konseptualisering en oorkoepelende ontwerp van die program die gebiede van toegepaste bevoegdheid wat in die LLB-standaard aangedui word, voldoende dek.

Ek is seker dat die LLB-program met ’n gesamentlike poging geakkrediteer sal word sodra die strukturele veranderinge in werking gestel en die verbeteringsplan geïmplementeer is.

Ek sal in die loop van hierdie week met alle personeel en studente van die Regsfakulteit vergader, en na hierdie aanvanklike gesprekke sal hulle deurlopend op hoogte gehou word van enige verwikkelinge in hierdie verband.

Prof Dan Kgwadi (Visekanselier van die NWU)

 


 

Nuwe NWU-statuut in Staatskoerant gepubliseer

28 Maart 2017

 

Die nuwe Statuut van die Noordwes-Universiteit (NWU) is Vrydag 24 Maart 2017 in die Staatskoerant gepubliseer. Daardeur is dit gepromulgeer en het dit van krag geword.

Dit is die kulminasie van drie jaar se werk wat eers op die aanvaarding deur die NWU-raad van 'n nuwe strategie en toe 'n nuwe struktuur uitgeloop het. Dit het weer die basis gevorm van die nuwe Statuut, wat deur die Minister van Hoër Onderwys en Opleiding, dr Blade Nzimande, goedgekeur is.

Die Statuut bepaal onder meer hoe die NWU bestuur moet word, wie die ampsdraers is, hoe werknemers aangestel, vergoed en gedissiplineer moet word, die rol van vakbonde, studentesake en die toekenning van eregrade en -toekennings.

Die promulgering van die Statuut beteken dat die nuut aanvaarde struktuur nou ten volle in werking gestel kan word.

Lees die visekanselier, prof Dan Kgwadi, se boodskap oor die pad vorentoe of lees die nuwe Statuut.

 

Foto links: Prof Dan Kgwadi (Visekanselier van die NWU) ontvang die Statuut van Prof Marlene Verhoef (Institusionele Registrateur).

 

 

 


Vordering met betrekking tot NSFAS-aansoeke

1 Februarie 2017

 

ʼn Vergadering is op Saterdag 28 Januarie 2017 belê tussen lede van die Uitvoerende Komitee van Universiteite Suid-Afrika (USAf), die voorsitter van die NSFAS-raad en verteenwoordigers van die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding (DHOO) om die agterstande te bespreek wat ontstaan het m.b.t. die verwerking van finansiëlehulpaansoeke wat ingedien is deur nuwelingstudente en terugkerende studente. Ernstige kommer is uitgespreek oor die feit dat sommige akademies verdienstelike studente wat nog wag om van NSFAS te verneem, die gevaar loop om hul plekke in akademiese programme en/of koshuise te verloor ten gunste van betalende studente.

NSFAS is redelik seker dat hulle op koers is om die toewysing van finansiëlehulppakkette aan nuwelingstudente binne 6 dae te kan afhandel, d.w.s. teen komende Vrydag, 3 Februarie 2017.

Terugkerende studente wat voorheen NSFAS-steun ontvang het, en aan NSFAS se befondsingsvoorwaardes voldoen, kan voortgaan met registrasie.

U word weereens verseker dat die Noordwes-Universiteit (NWU) voortdurend in gesprek is met NSFAS en daartoe verbind is om te verseker dat soveel as moontlik studente gehelp kan word om te registreer. Universiteite Suid-Afrika (USAf) gee ook namens alle universiteite in SA kollektief aandag aan uitstaande kwessies met NSFAS.

Alhoewel die NWU sal moet bly by die bedrag wat deur NSFAS aan ons toegewys word, is die universiteit steeds daartoe verbind om bystand te verleen aan akademies verdienstelike studente waar dit enigsins moontlik is.

U sal op hoogte gehou word van enige nuwe verwikkelings.


Waarskuwing – Verspreiding van vals inligting en die gebruik van sosiale media

31 Januarie 2017

 

Mediavryheid en die mense se reg tot vryheid van spraak is sentrale pilare van ons demokrasie. Die aanlyn mediakanale bied by uitstek aan ons die geleentheid om inligting aan ons belanghebbendes en die publiek te kommunikeer. Die mediabedryf, regoor die wêreld, ervaar ʼn proliferasie van vals aanlyn webwerwe en sosialemediarekenings wat die oogmerk het om vals inligting te versprei en die reputasies van organisasies en/of persone te skaad. Ons gaan voort om die medialandskap en dekking van die NWU regoor alle mediakanale te moniteer en glo dat ons goed geposisioneer is om enige vals webwerwe te bespeur wat voorgee om aan die NWU te behoort of die NWU te verteenwoordig. Ons doen ʼn beroep op personeel en studente om enige vermeende vals nuuswebwerwe of -rekenings aan te meld by mnr Louis Jacobs, Direkteur: Korporatiewe Kommunikasie by louis.jacobs@nwu.ac.za of 018 299 4918.

Die NWU het verskeie sosialemediarekenings goedgekeur wat dien as inligtings- en kennisdelingsplatforms onder personeel en studente. Die meeste interaksie en sienings wat gedeel word via die NWU aanlyn platforms is konstruktief en voldoen aan die universiteit se reëls en gedragskodes. Daar is egter steeds enkele individue, van binne en buite die universiteit, wat deurlopend vals inligting oor die NWU op sosiale media versprei. Die universiteit sal regstappe teen hierdie individue neem om te verseker dat hulle nie daarin slaag om die NWU se handelsmerk te skaad nie. Ons bly onwrikbaar in ons voorneme om te verseker dat die NWU een van die hoëronderwysinstellings sal bly wie se studente en graduandi gerespekteer word in Suid-Afrika en wêreldwyd.

Alhoewel die NWU robuuste debatvoering en dialoog onder studente en personeel aanmoedig oor kwessies wat die hele universiteitsgemeenskap raak, mag die uitdrukking van sienings nie geweld goedpraat of aanhits of skade berokken aan ander lede van die NWU-gemeenskap nie. Studente en personeel moet hulle daarvan weerhou om sienings te bevorder en ondersteun wat daarop gemik is om haat vir ander groepe aan te wakker op grond van ras, etnisiteit, geslag, seksuele oriëntasie, en godsdiens.

Bo en behalwe alle ander bestaande kanale, word personeel en studente aangemoedig om gebruik te maak van die amptelike sosialemediaplatforms vir akkurate inligting.

Dit is in jou eie belang om vertroud te raak met ons goedgekeurde mediabeleid en sosialemediabeleid.


NSFAS 2017-aansoekstatus

25 Januarie 2017

 

Die nuwe jaar het goed afgeskop met entoesiastiese studente wat op al drie NWU-kampusse registreer. Teen 25 Januarie het meer as 6 000 eerstejaarstudente al ingeskryf as deel van die totaal van bykans 12 000 NWU-studente wat reeds geregistreer het. Die NWU se teiken vir eerstejaarinskrywings vir 2017 is 8 894.

Die NWU is in konstante dialoog met NSFAS en is daartoe verbind om te verseker dat soveel as moontlik studente gehelp kan word om te registreer.

Die nuwe NSFAS-gesentreerde model, in ooreenstemming met die Minister van Hoër Onderwys en Opleiding se verbintenis om meer behoeftige studente finansieel by te staan, insluitende die vergete middelinkomstegroep, het in Januarie 2017 van krag geword. Vir 2017 het NSFAS R270 871 000 aan die NWU toegewys – wat nie bystand aan finalejaarstudente insluit nie.

Alle NSFAS-aansoeke is aanlyn gedoen, en NSFAS was verantwoordelik vir die keuring en goedkeuring van nuwe studente.

Volgens die nuutste inligting wat op 12 Jan 2017 van NSFAS ontvang is, het 8 699 studente wat beoog om by die NWU te studeer, elektronies of d.m.v. hardekopieaansoeke by hulle aansoek gedoen. Dit sluit alle potensiële nuwe eerstejaarstudente en senior studente in wat nie in 2016 NSFAS-befondsing ontvang het nie. Studente wat nie in 2016 NSFAS-befondsing ontvang het nie, kom in aanmerking vir befondsing in 2017 mits hulle aan die akademiese kriteria voldoen (slaag 50% van hul modules) en binne die N+2-studiejaarreël is.

ʼn Totaal van 5 209 NSFAS-ondersteunde eerstejaarstudente het aansoek gedoen om aan die NWU te studeer; 3 044 van hulle het toelating gekry, en meer as 2 700 senior studente wat aansoek gedoen het, ontvang NSFAS-ondersteuning.

Dit is ʼn prioriteit om so veel as moontlik behoeftige studente te help. Dit was al reeds duidelik in 2016. As gevolg van die bekendstelling van die Nuwelinginskrywingsfonds in 2016 kon ʼn bykomende 1 794 nuwe studente hulp ontvang in 2016. Die gevolg was dat daar in 2017 meer senior studente in die stelsel was. In die verlede het die NWU ʼn 70/30-verdeling gebruik, waar 70% van die befondsing toegewys was aan senior studente en 30% aan eerstejaarstudente. NSFAS het egter ʼn 80/20-verdeling gebruik vir hul keuring en goedkeuring vir 2017. Die groot aantal Nuwelinginskrywing-studente in die stelsel het die NWU gedwing om ook ʼn 80/20-verdeling toe te pas, wat beteken dat NSFAS in 2017 minder fondse beskikbaar gestel het vir hulp aan eerstejaarstudente.

Ingesluit in die lys van die reeds goedgekeurde studente is 99 senior studente wat nie in vorige jare NSFAS-befondsing ontvang het nie. Van die 99 het ons 34 geïdentifiseer wat uitstaande skuld het, en ons het NSFAS versoek om alternatiewe bronne te vind om daardie studente by te staan. Ons wag nog vir hulle finale goedkeuring in hierdie verband.

Ons het die uitslae van senior studente aan NSFAS voorgelê en wag nou vir die finale lys van die goedgekeurde senior studente.

Daar is ook ʼn kanaal vir akademies verdienstelike studente wat nie NSFAS-befondsing ontvang het nie en nie in staat is om die minimum vereiste registrasiegeld te betaal nie. Hulle gevalle word op meriete oorweeg en hanteer deur finansiële registrasiekomitees op elk van die NWU se drie kampusse. Die komitees het ten doel om studente te help registreer mits hulle die nodige reëlings kan tref om die registrasiegeld so gou as moontlik te betaal.

Dankie aan al ons studente en personeel vir al julle geduld en bystand om ʼn suksesvolle registrasieproses te verseker. Ons sal u ingelig hou oor enige verdere NSFAS-verwikkelings.

Vir die nuutste inligting vanaf NSFAS klik hier


Aansuiweringstoelaag vir vergete middelinkomstegroep

24 Januarie 2017

Ekstra inligting


Die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding se fooiaanpassingtoekenning - 2017

11 Januarie 2017

 

Ná ons vorige skrywe oor die styging in klasgeld vir 2017 is hierdie ʼn verduideliking van die aansoekproses vir die verlore middelklas se fooiaanpassing-toekenning.

Die regering sal in 2017 die styging – wat tot 8% beperk is – befonds vir alle kwalifiserende geregistreerde studente met ʼn bruto gekombineerde gesinsinkomste van R600 000 of minder per jaar. Dit is ʼn toekenning en studente wat daarvoor kwalifiseer hoef dit dus nie terug te betaal nie. Die toekenning dek slegs klasgeld en akkommodasie wat deur universiteite verskaf word.

Wie kwalifiseer?

 • Slegs Suid-Afrikaanse burgers en inwoners met permanente Suid-Afrikaanse verblyfpermitte wat in 2017 vir ʼn voorgraadse of nagraadse kwalifikasie ingeskryf is.
 • Die aansoeker en onmiddellike familie (moeder, vader, eggenoot of wettige voogde) met ʼn BRUTO gekombineerde gesinsinkomste van R600 000 of minder per jaar voor belastingaftrekkings.

Wie kwalifiseer wel, maar hoef nie aansoek te doen vir die toekenning nie?

Die volgende studente hoef nie aansoek te doen vir die toekenning nie, aangesien hulle outomaties oorweeg sal word:

 • Aansoekers wat aansoek gedoen het vir NSFAS-befondsing.
 • Alle studente wat Kwintiel 1-, 2- en 3-skole in Graad 12 bygewoon het.

Wie kwalifiseer nié en kan dus nie aansoek doen vir die toekenning nie?

Studente wat studiebeurse ontvang wat hul klasgeld en verblyf dek, kan nie vir die toekenning aansoek doen nie; hul beurse moet die volle persentasie-aanpassing dek.

Alle ander studente sal vir die toekenning moet aansoek doen. 

Hoe doen ʼn mens aansoek?

 • Alle aansoeke moet ingedien word op die toepaslike aansoekvorm wat op die NWU se webblad (klik hier) of by die finansiëleondersteuningskantore op die onderskeie kampusse verkrygbaar is. Aansoeke het reeds geopen, en die sluitingsdatum is 28 Februarie 2017 vir die eerste semester en 30 Augustus 2017 vir studente wat vir die tweede semester moet registreer.
 • Aansoeke kan elektronies ingedien word by die volgende e-posadresse:
 • Mafikengkampus: mcmissingmiddle@nwu.ac.za
 • Potchefstroomkampus: pcmissingmiddle@nwu.ac.za
 • Vaaldriehoekkampus: vcmissingmiddle@nwu.ac.za
 • Die toekenning sal op die studenterekening verskyn sodra die student as ʼn kwalifiserende toekenning-ontvanger geverifieer is. Die uitkoms van die aansoek sal binne die eerste kwartaal van 2017 bekend wees.
 • Alle aansoeke moet gewaarmerkte afskrifte van die ouers/eggenote en/of wettige voogde asook die student se ID's insluit. Onvolledige aansoeke sal nie oorweeg word nie.
 • Ouers, eggenote en wettige voogde sal versoek word om te erken dat hulle verstaan dat persoonlike inligting versoek en aan derde partye verskaf sal word wat die universiteit met die verifiëring van inkomste sal help, en dat hul handtekening op die aansoek neerkom op uitdruklike skriftelike toestemming.
 • Alle partye (vader/moeder/eggenoot/wettige voogde/student) moet die aansoek voltooi en onderteken.
 • Studente wie se aansoeke onsuksesvol is, kan binne 14 dae ná die uitkoms van die besluit appelleer deur ʼn appèlvorm wat op die universiteit se webblad beskikbaar sal wees, te voltooi. 

Studenteskuld

 • Die finansiële volhoubaarheid van universiteite kom ernstig in die gedrang indien studente nie hul gelde en uitstaande skuld betaal nie.
 • Soos in die verlede moet alle studente registrasiegeld en minimum betaalbare gelde betaal wanneer hulle registreer. Slegs NSFAS-goedgekeurde studente en studente wat deur ander goedgekeurde borge befonds word, is vrygestel van hierdie betalings. Bewysdokumentasie moet ingedien word.
 • Akademies verdienstelike studente wat sukkel om hul registrasiegeld en/of uitstaande skuld te betaal, moet met die universiteit se Finansiële Kantoor in verbinding tree om op ʼn terugbetalingsplan ooreen te kom. Tydens die registrasieproses sal hulp op die kampusse beskikbaar wees.
 • Universiteite is versoek om studenteskuld deur regverdige en deursigtige skuldbestuursbeleide en -prosesse te bestuur om te verseker dat alle uitstaande studenteskuld binne ʼn redelike en aanvaarbare tydperk verhaal word.

 

Rig asseblief alle navrae aan:
MAFIKENGKAMPUS:

018 389 2330 / 2372

POTCHEFSTROOMKAMPUS:
018 299 2052 / 2046 / 2045

VAALDRIEHOEKKAMPUS:
016 910 3157


Klasgeld en registrasie 2017

18 November 2016

Die voorgestelde universiteitsbegroting vir 2017, gebaseer op 'n diepgaande analise van die universiteit se finansiële posisie, is tydens die Raadsvergadering op 17 November 2016 goedgekeur. 'n Jaarlikse verhoging van 8% in studie- en inwoningsgeld is ook as deel van die begroting goedgekeur.
In beginsel beteken dit dat alle studente wat vir NSFAS-beurse kwalifiseer, sowel as studente wat in die verlore middelklas val (d.w.s. daardie studente wie se huishoudelike inkomste meer as die NSFAS-drempel, maar minder as R600 000 per jaar is), nie deur die verhoging in gelde vir 2017 geraak sal word nie.
Die goedgekeurde verhoging sal deur die regering in die vorm van 'n toelaag (sogenaamde gapingsbefondsing) aan die universiteit uitbetaal word en dit sal as 'n krediet in hierdie studente se rekeninge reflekteer. Studente met beurse wat alle uitgawes dek, sowel as studente wie se huishoudelike inkomste meer as R600 000 is, sal nie vir die gapingsbefondsing kwalifiseer nie. Soos in die verlede sal alle studente registrasie en minimum-betaalbare gelde met registrasie moet betaal. Slegs NSFAS-goedgekeurde studente en studente wat deur ander goedgekeurde borge befonds word, sal van hierdie betalings vrygestel word, en sal tydens registrasie stawende dokumentasie in dié verband moet toon.
 

1. Bystand gedurende die registrasieproses

1.1 Studente met beurse (behalwe die goedgekeurde NSFAS-studente)

Studente wat beurse ontvang het (behalwe die goedgekeurde NSFAS-studente soos per die gesentraliseerde aansoekproses), moet stawende dokumentasie van die spesifieke beurs gedurende registrasie verskaf. Waar ’n uitstaande bedrag vir die vorige jaar betaalbaar is, sal studente toegelaat word om te registreer indien die beursverskaffers skriftelik onderneem het om hierdie uitstaande bedrag ook te betaal.

1.2 Studente met banklenings en Eduloan (Fundi)

Studente moet tydens registrasie stawende dokumentasie van die lenings verskaf. Waar ’n uitstaande bedrag vir die vorige jaar betaalbaar is, sal studente toegelaat word om te registreer indien die lening voorsiening maak om hierdie uitstaande bedrag ook te betaal.

1.3 Individuele gevalle

Soos in die verlede sal daar formele strukture soos byvoorbeeld die registrasiekomitee (waarop die Kampus Verteenwoordigende Studenterade ook verteenwoordig sal wees), op al drie NWU-kampusse wees om oor individuele gevalle te besluit. Elke geval sal op meriete oorweeg word, inaggenome die beskikbaarheid van fondse. Slegs studente wat vir watter finansiële rede ook al nie kon registreer nie, sal na hierdie strukture verwys word. Die doel is om soveel akademies verdienstelike en finansieel behoeftige studente as moontlik in staat te stel om in 2017 te registreer.
Die assessering van hierdie individuele gevalle sal onder andere die oorweging van die student se akademiese prestasie en in gevalle waar ’n paar modules nog uitstaande is vir die voltooiing van 'n kwalifikasie, insluit.

Wanneer ’n student vir ’n merietebeurs kwalifiseer vir ’n bedrag wat ten minste die eerste betaling sal dek, sal daardie student toegelaat word om te registreer.
Die Realpay-paaiement-opsie sal as ’n alternatiewe metode beskikbaar wees om gelde deur middel van ’n ondertekende debietorder oor ’n tydperk te betaal. Registrasiegelde is egter steeds betaalbaar. Let asseblief daarop dat bepalings en voorwaardes geld.
 

2. Uitstaande gelde

Die NWU doen ’n ernstige beroep op ouers en studente om dringend reëlings vir die betaling van alle uitstaande gelde te tref. Dit is om te verseker dat studente hulle studies kan voortsit en by voltooiing hulle graad kan ontvang.
Dit sal nie moontlik wees vir alle studente om te registreer nie, ongeag al die hulpbronne en prosesse wat hierbo gemeld word. Studente wat deur die hele proses gaan sonder om oplossings te vind, mag steeds nie kan registreer nie, ten spyte van pogings om hul kwessies op te los.
 

3. Verlore middelklas-studente

Studente wie se huishoudelike inkomste meer as die NSFAS-drempel, maar minder as R600 000 per jaar is, sal versoek word om deur middel van 'n amptelike aansoekproses by die NWU vir die gapingsbefondsing aansoek te doen (om slegs die verhoging in gelde te dek).
Die aansoekproses vir hierdie verlore middelklas-studente sal binnekort in 'n aparte kennisgewing gekommunikeer word. Neem asseblief kennis dat die volgende dokumentasie intussen as stawende bewyse van huishoudelike inkomste verskaf moet word wanneer aansoek gedoen word: salarisadviese van ouers/voogde, gesertifiseerde afskrifte van hul ID's, sowel as 'n vorm wat toestemming gee dat die universiteit 'n kredietwaardigheidskontrole kan doen, indien nodig.
 

4. Internasionale studente

Internasionale studente, wat SAOG-studente insluit, kwalifiseer nie vir die fooi-aanpassingstoelaag nie.

 

Ons het begrip vir ons studente se bekommernisse oor onbekostigbare studiegelde, maar die NWU, soos enige ander instelling, moet finansieel volhoubaar bly om met ons kernbesigheid voort te kan gaan en 'n nasionale bate te bly. Hierdie kernbesigheid behels die lewering van voorpuntnavorsing en kwaliteitonderrig - terwyl die lewens van ons studente gevorm word - om te verseker dat ons goedgebalanseerde graduandi lewer. 

Die NWU gee erkenning aan die regering se inisiatiewe om die fooi-aanpassing vir minder gegoede studente en die verlore middelklas vir 2017 te absorbeer, en ondersteun die poging om hoër onderwys in die toekoms toenemend meer bekostigbaar te maak.

Daarby bly bestuur ook toegewyd daartoe om ons studente te help, en moedig ons hulle en hul ouers/voogde aan om ons te nader om sodoende te verseker dat alle moontlikhede ondersoek word om studente in staat te stel om te kan registreer en met hul studies voort te kan gaan.

Die bestuur van die universiteit wens al ons belanghebbers 'n wonderlike feesseisoen en voorspoedige 2017 toe.

 

Stuur asseblief enige navrae aan:

MAFIKENGKAMPUS:
018 389 2020/ 2478

POTCHEFSTROOMKAMPUS:
018 299 2667/ 2668/ 2669/ 2670/ 2671/ 2672/ 2673

VAALDRIEHOEKKAMPUS:
016 910 3155/ 3530