1ste NWU Tweejaarlikse Navorsings- en Innovasiekonferensie

NWU Gebeurtenisse

Gebeurtenistitel: 
1ste NWU Tweejaarlikse Navorsings- en Innovasiekonferensie
Datum: 
Dinsdag, 27 November 2018 to Donderdag, 29 November 2018
Plek: 
Potchefstroom (registrasies is nou gesluit)
Beskrywing: 

Posisionering van die NWU vir Uitnemendheid, Sigbaarheid en Impak in Navorsing en Innovasie: 'n Konferensie vir navorsers deur navorsers met navorsers, wat op suksesse, sterk punte en geleenthede voortbou.

Volg die gebeurtenis:

Dag 2 (28 November)

Dag 3 (29 November)

 

Openingstoespraak

Die openingstoespraak sal deur sy majesteit Kgosi Leruo Molotlegi van die Koninklike Bafokeng-volk en kanselier van die NWU gelewer word.

 

Sprekers

Mnr Imraan Patel

Mnr Imraan Patel is ’n openbarebeleid- en strategiebestuurder met ’n fokus op innovasie, inklusiewe ontwikkeling, volhoubaarheid, maatskaplike en ekonomiese ontwikkeling, en openbare bestuur en beheer. Hy is die adjunk-direkteur-generaal van die Departement van Wetenskap en Tegnologie. Sy verantwoordelikhede sluit in die strategiese bestuur van ’n beleggingsportefeulje en -beleide wat die maatskaplike en ekonomiese ontwikkelingsprioriteite van die regering bevorder. Imraan is ’n lid van die raad van die Waternavorsingskommissie en Handels- en Industriëlebeleidstrategieë.

Mnr Mahlubi Mabizela

Mnr Mahlubi Mabizela is hoofdirekteur vir universiteitsopleiding-beleid en -ontwikkeling in die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding van Suid-Afrika. Hy is onder andere vir die meting van navorsingsuitsette van universiteite, navorsingsontwikkeling, regulering, en beheer en transformasie van die hoëronderwyssektor verantwoordelik. Hy het ook as navorser aan die Universiteit van die Wes-Kaap en die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing gewerk. Mahlubi het ’n meestersgraad in Opvoedkunde (MEd) van die Universiteit van die Wes-Kaap.

Me Ruth Roberts

Me Ruth Roberts is die Direkteur vir Internasionale Studiebeurse by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding. Haar span werk deurlopend aan die skep van nuwe moontlikhede om internasionale studiebeurse te verkry vir Suid-Afrikaners wat akademies uitstekend presteer. Hulle ondersteun ook 300 Suid-Afrikaners by internasionale instellings direk met behulp van verskeie regeringsvennootskapsbeurse. Ruth is al meer as tien jaar lank by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding. Voordat sy twee jaar gelede voltyds op die bestuur van studiebeursprogramme begin fokus het, het sy by Internasionale Betrekkinge gewerk. 

Prof Ahmed Bawa

Prof Ahmed Bawa, ’n teoretiese fisikus, lei Universiteite Suid-Afrika. Hy is ’n genoot van die Royal Society of South Arica, asook van die Akademie vir Wetenskap van Suid-Afrika, waarvan hy een van die eerste visevoorsitters was en tans ’n raadslid is.  Prof Ahmed het in die post-1994-tydperk op ’n aantal beleidsontwikkelingspanne op die gebied van Wetenskap en Tegnologie asook Hoër Onderwys gedien. Hy het ’n PhD in Teoretiese Fisika van die Universiteit van Durham.

Prof Jonathan Jansen

Prof Jonathan Jansen is Uitgelese Professor van Opvoedkunde aan die Universiteit Stellenbosch. Hy het ’n PhD van Stanford Universiteit. Prof Jonathan was onlangs ’n genoot by die sentrum vir gevorderde studie in gedragswetenskappe (Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences) by Stanford Universiteit. Hy is ook die voorsitter van die Akademie vir Wetenskap van Suid-Afrika.  Hy is die skrywer van die bekroonde boek, Knowledge in the Blood, en sy volgende boeke sluit in Inequality in South African schools (met Nic Spaull) en The Politics of Decolonization.

Dr Phethiwe Matutu

Dr Phethiwe Matutu is die groep- uitvoerende beampte vir strategiebeplanning en vennootskappe van die Nasionale Navorsingstigting. Haar loopbaan sluit 16 jaar in die akademie aan verskeie instellings in, insluitende Rhodes Universiteit, die Universiteit Stellenbosch en die Universiteit van Kaapstad (UK). Dr Phethiwe het voorheen as hoofdirekteur vir die bevordering van mensekapitaal en wetenskap by die Departement van Wetenskap en Tegnologie gewerk.  Haar pligte het onder andere ingesluit dat sy oor mensekapitaalontwikkelingsverwante entiteite en die opstel van wetgewing toesig gehou het. Sy het ’n PhD in Wiskunde van die UK. 

Prof Stephanie Burton

Prof Stephanie Burton is die adjunkhoof vir navorsing en nagraadse opleiding aan die Universiteit van Pretoria. Haar navorsingsbelangstelling word in biochemie en biotegnologie aangewend en sy is in besit van ’n NNS B-gradering. Prof Stephanie is ’n genoot van die Royal Society of South Africa en ’n lid van die raad van die Akademie vir Wetenskap van Suid-Afrika. Sy het al wyd gepubliseer en gee studieleiding aan talle nagraadse studente. Prof Stephanie het ’n MSc-graad in organiese chemie en ’n PhD in biochemie van die Rhodes Universiteit.  

Me Dorothy Ngila

Me Dorothy Ngila is ’n projekspesialis by die Nasionale Navorsingstigting (NNS) se eenheid vir Strategie, Beplanning en Besigheid.  Sy koördineer die NNS se bydrae tot die Science Granting Councils Initiative in sub-Sahara-Afrika. Dorothy dien as voorsitter van die Organisasie vir Vroue in Wetenskap vir die Ontwikkelende Wêreld se Suid-Afrikaanse nasionale afdeling. Sy is ook die medevoorsitter van die wêreldnavorsingsraad se genderwerkgroep. Sy het ’n meestersgraad in Geografie en Omgewingsbestuur en ’n BA-graad in Publieke Administrasie en Omgewingswetenskappe. 

Prof Olubukola O Babalola

Prof Olubukola O Babalola is die ondervoorsitter van die Organisasie vir Vroue in die Wetenskap vir die Ontwikkelende Wêreld (OWSD). Haar navorsing fokus op molekulêre plantmikrobe-interaksies. Prof Olubukola is deel van internasionale samewerkings en is die trotse ontvanger van talle toekennings. Haar groot internasionale ervaring omspan Afrika, die Amerikas, Asië, Europa en Oseanië. Sy het ’n PhD in Mikrobiologie en is die besoekende navorsingsgenoot van die Internasionale Instituut vir Tropiese Landbou en die nagraadse opleidingsgenoot van OWSD.

Mnr Dale Towert

Mnr Dale Towert is die senior bestuurder en hoof van Navorsingsintelligensie in die Navorsings- en Innoveringsafdeling aan die Universiteit van Johannesburg (UJ). Dale se loopbaan in hoër onderwys strek oor 20 jaar en is tussen inligtingstegnologie en navorsingsbestuur verdeel. Hy is vir UJ se navorsingsinligtingstelsels verantwoordelik en om bibliometriese en ander navorsingsintelligensie vir bewysgebaseerde strategiese besluitnemingsondersteuning te vind, te ontleed en saam te stel. Hy het onder andere ’n BTech-graad in inligtingstelsels en ’n nagraadse diploma in IT Reg.

Prof Andries van Aarde

Prof Andries van Aarde is tans ’n senior navorsingsgenoot in die dekaan se kantoor by die Universiteit van Pretoria (UP). Hy het 25 jaar lank as professor in die Fakulteit Teologie en Religie gewerk. Hy was vanaf 2009 tot 2015 ’n ereprofessor. Prof Andries is ’n lid van ASSAf se komitee vir vakkundige publikasies in Suid-Afrika en op die DHOO se spesialispaneel vir die evaluering van boeke en konferensie-aanbiedings. Hy het drie doktorsgrade – DD, PhD en DLitt.

Dr Nana Boaduo

Dr Nana Boaduois die direkteur van die Suid-Afrikaanse Navorsingsleerstoelinisiatief (SARChI), die befondsingsinstrument in die Navorsingsleerstoele en Sentrums vir Uitnemendheid (RCCE) en die Nasionale Navorsingstigting (NNS). Hy het in 2014 as ’n professionele beampte in die Direktoraat vir Navorsingsleerstoele en Sentrums vir Uitnemendheid by die NNS aangesluit. Hy beskik oor die volgende grade: BSc (cum laude), BSc Hons, meestersgraad (met onderskeiding) en ’n PhD. Dr Nana is ’n lid van die Instituut van Direkteure van Suider-Afrika.

Dr Mbulelo Ncango

Dr Mbulelo Ncango is ’n direkteur by die NNS en lei die volgende generasie navorsingsbefondsingsinstrumente in Mense- en Infrastruktuur Bevoegdheidsontwikkeling. Dit sluit honneurs-, meestersgraad- en doktorale beurse in. Sy studierigting was mikrobiologie. Hy het as plantpatoloog en as departementshoof in siektebestuur in die Landbounavorsingsraad se Instituut vir Tropiese en Subtropiese Gewasse gewerk. Dr Mbulelo was ook die skrywer en medeskrywer van artikels in wetenskaplike vaktydskrifte en was die medeskrywer van ’n aanlyn videolesing en ’n hoofstuk in ’n boek. 

Prof Chen Jiaji

Prof Chen Jiaji is die adjunkhoofbestuurder van Gold Yard International Exchange Service. Hierdie organisasie fasiliteer uitruilprogramme tussen China en Suid-Afrika. Prof Chen werk saam met verskillende Suid-Afrikaanse universiteite en navorsingsinstellings. Hy was ’n Engels-onderwyser in die Guangzhou Instituut vir Vreemde tale. Prof Chen is later tot die pos van adjunkdekaan van die instituut se Departement Engels bevorder. Hy het sy meestersgraad in Engels-taalonderrig aan die Universiteit van Warwick behaal. 

Mev Anthipi Pouris

Mev Anthipi Pouris is die direkteur van GMSA (Toelaebestuur- en Stelseladministrasie) by die NNS. Sy werk al dertig jaar lank by die NNS (en sy voorganger die SNO (FRD)) in die verkryging van inligting, beleide, en die toekenning van toelaes, en is tans by stelseladministrasie en ondersteuning in die organisasie betrokke. Haar agtergrond is in besigheidsadministrasie en inligtingstelsels en haar navorsingspesialisasie is sciëntologie.

 

Program

Laai die program af

Registreer

Registrasies is nou gesluit

 

Kontakbesonderhede: